Nattsegling för mindre båtar

Nattsegling för mindre båtar

Navigering med charm

Det finns två anledningar till att man ger sig ut på havet på natten. Den ena är att man har bråttom och inte kan skjuta på sjöresans början till morgonen. Den andra är mycket mer romantisk: man längtar efter segling i en helt annorlunda, ofta förtrollande omgivning. Titeln på denna text talar om ”mindre båtar” vilket betyder att du inte har professionell besättning på båten utan styr den på egen hand.

 

För den första gruppen av seglare, som måste nå ett bestämt mål under natten, gäller samma regler som för den andra. Men den andra får i denna text lite mer uppmärksamhet och därför börjar vi med en allmän granskning av nattlig navigering.

Ivan Čorić

Systemet för signalering på natten (främst fyrar) utvecklades längs Kroatiens kuster under Österrike-Ungerns styre i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och på grund av antalet små öar, skär och klippor är detta system inte alls enkelt.

Luka Esenko

Det rekommenderas att man på natten seglar i de områden där man redan har seglat på dagen, alltså som man redan känner till. Det är inte alltid möjligt, men om du kan välja rutt, välj den som du är mest bekant med.

Oavsett de många moderna navigeringshjälpmedlen, främst GPS, rekommenderar vi dig att alltid pröva dina kunskaper i att hantera traditionella sjökartor och känna igen fyrar. Trots att GPS hjälper betydligt, särskilt vid sämre sikt, bör du vara bekant med det ”gamla” sättet att segla, och det är mycket viktigt att betona att elektroniska kartor inte upptäcker andra mindre båtar. Om vi tänker på hur sjöfarare en gång förlitade sig på stjärnornas positioner för att korsa oceaner borde vi åtminstone vara intresserade av att behärska grunderna för nattlig segling med hjälp av ett sjökort. Och om du trivs i stjärnornas värld dvs. med astronomisk navigering, väntar dig mycket glädje i sällskap av sextanten och rymden. Men detta är ett tema för en liten grupp av entusiaster, som idag har dessa kunskaper också som en rolig hobby.

 

Samvaron med havet kan också vara mycket mer prosaisk, och det viktigaste är att du på natten har någon sikt alls. Främst är det månskenet som förbättrar sikten, och havets vågor det som betydligt försämrar den. På natten är det inte bara viktigt att hålla koll på rutten och avståndet till land utan också på andra fartyg, och vågorna är då en mycket begränsande faktor särskilt om du själv befinner dig på en mindre båt. Om du har en radar kommer den att vara till stor hjälp, men de egna ögonen är svåra att ersätta med skärmen.

 

Att granska seglingsrutten och lägga märke till problematiska delar innan du börjar sjöresan gör också saken lättare. Vi rekommenderar dig att alltid ha en ljuskälla till hands för att kunna belysa den egna båten såväl som andra – och glöm inte att titta bakåt. Om du seglar i närheten av land kommer du kanske att förväxla fartyg med ljus som kommer från land, och i detta fall måste man vara särskilt försiktig. Om du dessutom vet at du passerar genom ett område där mindre båtar fiskar och som ofta inte är korrekt markerade, rekommenderar vi dig att minska hastigheten, vilket ger dig mer tid att undvika andra båtar. Och när det rent allmänt finns någon som helst orsak till tvivel (t.ex. om du undrar hur nära land du befinner dig) är hastighetsminskning det vettigaste du kan göra.

 

För dem som väljer nattsegling av romantiska skäl avslöjar sig en helt ny värld. För seglare är det en möjlighet att upptäcka nya glädjeämnen och utveckla känslan för båten och seglen, och för alla är det ett helt nytt sätt att uppleva havet. Oavsett om du lockas av lugnet på öppet hav, havets dofter och ljuden av dess spel mot land, eller om seglen leder dig i den riktning som passar båten – medan du glider över havsytan och de otaliga stjärnornas sken besvaras av glittrande plankton under bogen kommer du helt säkert att känna dig mycket liten under stjärnorna. Samtidigt bygger du upp din varseblivning genom att ta in nattseglingens intryck när dina andra sinnen, på grund av dålig sikt, blir särskilt skarpa. Hastigheten får då en helt ny betydelse och du kommer att behöva mycket tid för att utveckla din känsla för rörelse på natten.

Davor Rostuhar

Nattlig navigering har i vackert väder en charm som det är svårt att föreställa sig. Om det är sommar och du kombinerar nattsegling med nattsimning i någon vacker bukt som premie för ditt lilla nattliga äventyr, upptäcker du en helt ny värld av glädjeämnen som i Kroatien verkligen är möjliga att få del av.