Fältet i Starigrad

Fältet i Starigrad

På UNESCO:s lista över världsarv finns Starogradsko polje (fältet i Starigrad) sedan juli 2008. I världsorganisationens motivering framhävs det bland annat att fältets vinodlingar och olivlundar i stort sett är oförändrade sedan de gamla grekernas kolonisering. Området bär unikt vittnesmål om den geometriska uppdelning av mark som utfördes under antiken.

Under sommaren 385 fKr begav sig en grupp bestående av hundratals familjer från staden Paros på ön med samma namn. De färdades över Eigeiska havet mot Joniska viken, som Adriatiska havet kallades av grekerna, för att där upprätta en koloni. Deras mål var ön Hvar, som då gick under namnet Fiteja. De leddes av Okist, vars uppgift bland annat var att göra en korrekt fördelning av marken på den nya platsen. I mitten av fältet, från en plats där man kan se nästan hela området, märkte man ut startpunkten omfalos. Med hjälp av ett enkelt mätinstrument, groma, mättes och delades fältet upp i parceller på 1 gånger 5 stadium vilket motsvarar ungefär 180 gånger 900 meter. Man tillverkade även gränsstenar med parcellägarens namn. Uppdelningen ogillades av Illyrerna på fastlandet och de andra öarna och de angrep därför staden år 384 fKr. Grekerna besegrade dock Illyrerna och kunde således förfoga över hela fältet, det största och bördigaste bland Adriatiska havets öar. Snart började invandrarna bygga hjälpbyggnader och boningshus på sina egendomar. Lyxhusen är från den romerska tiden och man har hittills hittat rester av ett sextiotal byggnader. Starogradsko polje är idag det bäst bevarade grekisk antika området i Medelhavet.