Bokurskogarna i Karpaterna och andra europeiska regioner

Bokurskogarna i Karpaterna och andra europeiska regioner

Tillsammans med nio andra länder: Albanien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Italien, Rumänien, Slovenien, Spanien och Ukraina skrev Republiken Kroatien den 7 juli 2017 en utvidgning av kategorin ”Bokurskogarna i Karpaterna och andra europeiska regioner” på UNESCO:s världsarvslista.

 

Utvidgningen av kategorin ”Bokurskogarna i Karpaterna och andra europeiska regioner” omfattar 63 bokskogsområden, av vilka tre befinner sig i Republiken Kroatien inom nationalparkerna Norra Velebit och Paklenica. Det handlar om 1289,11 hektar bokskog som ligger i nationalparken Norra Velebits strikta naturreservat Hajdučki i Rožanski kukovi samt 2031,87 hektar skog i områdena Suva draga-Klimenta och Oglavinovac-Javornik i nationalparken Paklenica. De föreslagna bokurskogarna i nationalparkerna Norra Velebit och Paklenica är exceptionella för sin orördhet, sitt geografiska läge, sin ålder, unicitet och storlek. Inkluderingen av dessa på UNESCO:s världsarvslista är en bekräftelse på att Kroatiens landskapliga skönhet förvaltas på bästa möjliga sätt med målet att bevara den för framtida generationer, såväl som att Kroatien, när det gäller biodiversitet och naturskönhet, tillhör de rikaste länderna i Europa.