Učka

Učka

Den stolta väktaren över Istrien och Kvarner

Učka är det enda berget i Dinariderna som sträcker sig i nordöst-sydvästlig riktning, vinkelrätt mot de andras riktning. Branta sluttningar med omväxlande klippor, skogar och ängar, vida utsikter som sträcker sig från topparna, talrika vattenkällor och små orter, ett avskilt läge och närheten till havet gör Učka unikt och speciellt. Detta berg är vackert att se på från Istriens inland, Rijeka eller Gorski kotar, såväl som från Kvarners öar. Men naturligtvis är det ännu bättre att lära känna berget på nära håll, vilket inte är svårt eftersom hela Učka är försett med ett tätt nät av vandringsleder.

Učka
Alan Čaplar

Učka omgärdar den istriska halvön från öster och avskiljer Istrien från Primorje. Berget sträcker sig 20 kilometer på längden, från bergspasset Poklon till viken Plominski zaljev där det stupar ner i havet. Även om dess toppar inte är särskilt höga verkar Učka på grund av sina branta sluttningar och närheten till havet mycket högre än det verkligen är. Ändå är klättringen från havet till toppen varken kort eller enkel eftersom det finns en höjd på 1400 meter över havet att betvinga.

 

Huvuddestinationen för utflykter på Učka är bergspasset Poklon, till vilket det finns leder från alla orter vid kusten – Opatija, Ičići, Ika, Lovran, Medveja, Mošćenička Draga. Från alla dessa orter på den istriska kusten och upp till Poklon tar det 2-3 timmar till fots. För dem som önskar uppleva den vackraste delen av berget, som befinner sig invid toppen, är det bäst att ta bilen till Poklon och sedan fortsätta vandrande till toppen Vojak. Poklon är den plats från vilken man för första gången ser havet och Rijeka, och det har därför sedan länge varit en omtyckt rastplats för resande. När pilgrimer från Istrien först såg Trsat på denna plats brukade de buga sig för Vår Fru av Trsat. Minnet av denna sed har befästs i namnet Poklon, som betyder bugning.

Učka 1600
Alan Čaplar

När man tittar på Učka kan man redan från fjärran anta att dess högsta topp är en vacker utsiktsplats. Utsikten från Vojak är också en av de mest imponerande i Kroatien, eftersom det i området inte finns högre toppar som skulle kunna störa utblicken. Under klara dagar ser man hela Istrien och Kvarnerviken med öarna, bergen i Gorski kotar, Velebit, och ofta når blicken till Alperna och Italien. Učkas topp har formen av en långsträckt och mycket skarptandad klippvägg som på ena sidan stupar mycket brant ner mot karstfältet Čepićko polje, och på andra sidan mot Kvarnerviken. Toppen är igenkännbar för sitt runda stentorn vars övre terrass tjänar som utsiktsplats medan dess inre rymmer en souvenirbutik.

 

Från Učka och Poklon fortsätter sedan berget Ćićarija mot nordöst. Detta berg har helt andra egenskaper: inte alls så brant som Učka, utan i stället en vidsträckt plåta med några mindre framträdande toppar mellan vilka en bergsväg som förbinder ett tiotal pittoreska byar slingrar sig.

Učka
Alan Čaplar

Bland alla kuriositeter som är värda att besöka på Učka är den mest attraktiva Vela draga, ett naturskyddsområde i närheten av Istriens ingång till tunneln Učka. Området är lätt att lära känna eftersom en lättframkomlig led med informationstavlor för igenom det. Om du besöker det på veckoslutet eller på sommaren kan du se många bergsklättrare på klipporna, eftersom Vela draga är bland de mest attraktiva klättringsställena i Kroatien.

 

Stora mängder av nederbörd har medfört att vegetationen på Učka idag skiljer sig mycket från den på alla andra berg vid havet. De östra sluttningarna utmärker sig för sina kastanjeskogar. På grund av dess egenart förklarades Učka år 1999 till naturpark. Var och en av dess delar erbjuder någonting nytt och okänt, vilket är perfekt för alla som gillar omväxlande vandrings- och klättringsutmaningar.