Kozjak

Kozjak

Kaštelas vackraste utsiktsplats

Kozjak är ett berg med två helt olika ansikten. Från havssidan ter det sig som en mäktig barriär av steniga klippor som reser sig över viken Kaštelanski zaljev, och från inlandssidan är det en vågig platå som slutar med en skarp kant mot havet. I denna platås utkant, som i genomsnitt är 600-700 m hög, befinner sig också de högsta topparna. Raden av toppar börjar efter bergspasset Malačka och sträcker sig horisontellt 16 kilometer till åsen Markezina greda vid orten Klis.

Klis, Kozjak
Alan Čaplar

Kozjak är lättillgängligt eftersom det från alla sju av Kaštelas orter samt från Solin och Klis finns gamla leder upp till berget, och dessa är försedda med vandringsmarkeringar. Tillgängligheten, goda trafikförbindelser, korta stigar och överskådligheten gör Kozjak till en attraktiv och vacker utflyktsdestination, inte bara för bergsvandrare utan också för många turister i kustområdet. Lederna är intressanta för de olika sätten att betvinga Kozjaks steniga barriär, och samtidigt erbjuder de utblickar över havet och Kaštela. Även om bestigningarna mestadels är lätta och korta (1-2 timmar) bör man ta sig an dem på morgonen, särskilt på sommaren eftersom de är utsatta för stark sol. På Kozjak finns också vandringslederna Kolijevkom hrvatske državnosti (Den kroatiska suveränitetens vagga) och Solinski planinarski put (Solins bergsled).

Kaštela i Split sa Kozjaka
Alan Čaplar

Kozjaks havssida ovanför Kaštela är helt olik dess kontinentala sida. Kozjaks klippa sträcker sig längs hela berget och räknas till de längsta klipporna i Kroatien. Sedd från staden Split drar den uppmärksamheten till sig och ger viken Kaštelanski zaljev ett ännu mer pittoreskt utseende. Höjden varierar från 50 till 250 meter. Längs foten av klippan löper en bred led som också för till vandrarstugan Pod Koludrom och vandrarhemmet Putalj.

 

På Kozjak finns det fem mål för vandrare. Från alla dessa, liksom från bergets toppar, sträcker sig vackra utblickar över Kaštelanski zaljev och Split. De mest lockande målen för bergsvandrare är topparna Sveti Ivan Biranj, Veli vrh och Sveti Juraj. Sveti Ivan Biranj (631), den högsta toppen i Kozjaks västra del, är lättillgänglig om man tar vandringsleden från bergspasset Malačka (en timmes stigning). På denna topp befinner sig en liten kyrka vigd åt sankt Johannes, som är orten Kaštel Lukšićs skyddshelgon.

Kozjak, Sv. Luka
Alan Čaplar

Vandringsleden som sträcker sig upp till Sankt Lukas-kapellet strax under den högsta toppen, Veli vrh, börjar vid vandrarhemmet Putalj, och vandringen tar en timme. Leden slingrar sig utmed branta sluttningar, över rännor, längs raviner, och till sist klättrar den allt brantare uppåt genom en korridor mot Kozjaks topp. En del är leden är säkrad med stålvajrar, men den är ändå lättframkomlig. Nära slutet kommer leden till den översta punkten mellan Veli vrh och Sankt Lukas-kapellet. Därifrån fortsätter också en vandringsled till toppen Sveti Jure (676 m), den högsta toppen på Kozjaks östra del. På denna topp befinner sig ett telekommunikationstorn och Sankt Göran-kapellet, som är byggt på resterna av en forntida byggnads murar och omgiven av medeltida gravstenar.

 

Kozjak hänför med sina ostörda utblickar över Kaštelanski zaljev och på så gott som var och en av topparna, eller under dem, befinner sig någon intressant historisk lämning, något kapell eller någon arkeologisk lokal. Därför är vandringen på Kozjak en resa som samtidigt för genom både tid och rum, fylld av rik kultur och intressant historia.