Bribir

Bribir

Är belägen 14 kilometer nordväst från Skradin. Arkeologiska fynd som hittats på detta område kan följas kontinuerligt från senare bronsålder genom antiken och medeltiden till modern tid. Under tiden familjen Šubić härskade byggdes Helige Ivans kyrka och franciskanerklostret med Heliga Marias kyrka där guvernör Šubić och hans familj är begravda. Bribir var en viktig strategisk punkt under medeltiden eftersom den tillsammans med Ostrovič fortifikationen kontrollerade den viktiga vägen Knin- Zadar.
Detta område är beskyddat enligt kategorin noll på grund av många arkeologiska och historiska utgrävningar.