Sankta Marie-altaret i Sinj

Sankta Marie-altaret i Sinj

Det handlar om det viktigaste helgonstället dedikerat till Jungfru Marie, som förvarar den guldinramade bilden på henne som franciskanmunkarna från Rama tog med sig när de 1687 flydde från turkarna. Troende har samlats här i mer än trehundra år, och detta särskilt den 15. augusti när det firas Jungfru Marie himmelsfärd.