Gamla fortifikationer vid floden Krka
Floden Krka har alltid haft en betydelsefull historisk roll. På forntiden var de illyriska folkstammarna uppdelade i Liburner och Dalmater, på medeltiden blev området den första kroatiska statens vagga och i tidig modern tid stred Republiken Venedig, Habsburgska monarkin och Osmanska riket för att erövra området. På ett större område kring floden Krka finns många rester av medeltida fortifikationer som under 1100-talet byggdes av de kroatiska aristokratiska familjerna Šubić och Nelipić från ätten Svačić. Floden Krka var en gräns mellan de båda familjerna.

Området på flodens högra sida tillhörde familjen Šubić. Familjen hade stor makt, ett exempel på detta är att Republiken Venedig slöt kontrakt direkt med denna familj. Bribir, Ostrovica, Čučevo (Trošen) och Rog tillhörde familjen Šubić och så även Uzdah- kula (suckarnas torn) i Skradin. Den senare fick år 1304 med hjälp av guvernören Pavao Šubić istället för fortifikation (castrum) status som stad. Familjen Šubić hade den största makten under guvernör Pavles regeringstid då de utvidgade sin makt över hela Kroatiens inland, Dalmatien och Bosnien.

Bribir

Är belägen 14 kilometer nordväst från Skradin. Arkeologiska fynd som hittats på detta område kan följas kontinuerligt från senare bronsålder genom antiken och medeltiden till modern tid. Under tiden familjen Šubić härskade byggdes Helige Ivans kyrka och franciskanerklostret med Heliga Marias kyrka där guvernör Šubić och hans familj är begravda. Bribir var en viktig strategisk punkt under medeltiden eftersom den tillsammans med Ostrovič fortifikationen kontrollerade den viktiga vägen Knin- Zadar.

Detta område är beskyddat enligt kategorin noll på grund av många arkeologiska och historiska utgrävningar.

Ostrovica

Staden nämns redan under 1100-talet och där härskade familjen Šubić i två århundraden. År 1347 fick kroatisk-ungerska kungen makten över staden och under 1500-talet erövrade osmanerna staden.

Uzdah-Kula (suckarnas torn)

Denna fortifikation byggdes upp av familjen Šubić för att de på ett bättre sätt skulle kunna vakthålla familjens gods och lättare övervaka vägen som förband Skradin med området bakom staden. År 1512 erövrades den av Turkarna som använde den som fängelse.

Rog

Känd även under namnet Rogovo är detta ännu en stadsfortifikation belägen på området nära byn Rupe. Rog låg mitt emot gammelkroatiska staden Kamičku och ovanför vattenfallet Roško.

Spåren av att staden en gång funnits på denna plats är nästan helt försvunna, men den finns inritad på Mateo Paganas karta från 1500-talet som en av två fortifikationer mitt emot varandra uppströms från den lilla ön Visovac.

Čučevo (Trošenj)

Arkeologiskt är platsen inte utforskad. Det finns inte säkra uppgifter om tidpunkten för dess uppförande. Idag ser man befästningens väl bevarade rester av ett runt torn och delar av höga fästningsvallar samt spår av enskilda bostadsobjekt. Den balanserar på kanten av Krkas kanjon. Mitt emot finns familjen Nelipićs fortifikation Nečven med vilken Čučevo var förbunden genom en hängbro som förstördes år 1649. På detta område finns fyndigheter från tidiga historiska perioder (förhistoriska perioden, bronsåldern och romartiden).

Skradin (Scardona)

Antik stad som uppstod vid floden Krka och återuppbyggdes av Kroaterna under 600-talet. Deras nya bebyggelse fick namnet Skradin.

På samma sätt som Bribir hade även Skradin samband med de bribiriska hertigarna (Šubić). För guvernör Pavles och hans familj var detta säte det mest omtyckta. Han förlorade sin politiska och ekonomiska makt efter ett nederlag år 1322. Under 1200-talet kom en annan mäktig familj, familjen Nelipići (från ätten Svačić), till området kring vänster sida av floden Krka. De byggde sina befästningar på området miljevačka ploča (miljevačka brädan) vid höger sida av floden Čikola (mitt emot familjen Šubić). Fortifikationerna vid floden Krka (Nečven, Bogočin, Kamičak) samt även Ključica och Gradina (Drniš) på höger sida av floden Čikola tillhörde familjen Nelipići.

Gradina (Drniš)

Uppstod vid själva kanten av bördiga karstfält under medeltiden och vid fortifikationens fot utvecklades medeltida bebyggelse. Drniš fanns alltså som utvecklad bebyggelse även innan turkarna erövrade staden (1522). Ortens arkeologiska fynd daterar från förhistoriska perioden, äldre järnålder, antiken och tidig medeltid.

Ključica

Ključica är även känd som staden Ključ. Med sin uppbyggnad på en brant, ojämn klippa över floden Čikola var staden mycket kraftigt befäst. Fortifikationen som uppbyggdes på denna plats var viktig både strategiskt och politiskt eftersom man från denna punkt kunde övervaka hela området.

Arkeologiskt är platsen inte tillräckligt utforskad men man vet att det var familjen Nelepić som lät grunda staden under första hälften av 1300-talet. I början av 1500-talet erövrades denna fortifikation av turkarna, men sedan de fördrevs år 1648 är fortifikationen inte i bruk. Av alla nämnda fortifikationerär denna vackrast och bäst bevarad.

Kamičak (Ramica)

Är belägen vid floden Krka på området Miljevac (Brišane). Till staden kommer man bara söderifrån och det finns mycket få bevarade byggnader. Den är känd som staden där den sista kroatiska kungen, Petar Svačić, var född.

Bogočin (Vilin grad)

Denna fortifikation uppbyggdes på en isolerad klippa över en avgrund (Bogatići-prominski). Den var av strategisk betydelse eftersom man från denna plats övervakade Osmanska rikets dalar och gränsen som av folket kallades Vilin-most (Vilin-bron). Det är bara en väg från nordöst som leder hit och man gick över en hängbro för att komma in i fästningen. Det finns mycket få historiska uppgifter om denna fortifikation men den finns inritad på Paganovos karta från 1500-talet. I närheten finns även en gammal begravningsplats. Vid vägens början finns en hög med ett stort kors. Arkeologiskt är denna lokalitet inte utforskad.

Nečven

Finns 5 km från byn Oklaj. Stadens historia är väldigt invecklad. Den byggdes av familjen Nelepć och efter att den bytt härskare några gånger erövrades den av turkarna år 1522, som förblev stadens härskare till år 1688. Efter turkarnas avfärd blev Nečven övergiven och förstördes med tiden. Stjepan Sorić, en gerillaman som slogs mot turkarna, förstörde år 1647 bron över Krka mellan Nečven och den motsatta sidan där familjen Šubićs Trošenj fanns.

Turistföreningen i Šibensko-kninska län
www.sibenikregion.hr

Staden Skradin
www.skradin.hr

Staden Drniš
www.drnis.hr
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies