Knins fästning på berget Spas

Knins fästning på berget Spas

Denna militära fästning som uppstod på Kroatiens tidiga kulturella arv ur 800-talet befinner sig på södra delen av berget Spas, som dominerar över staden Knin och dess område. Från alla fästningens sidor sträcker sig en hänförande utblick.