Roč

EDEN finalist 2006/2007

Roč

Roč je tipično istrsko mestece, sicer ne po številu prebivalcev, ki jih je nekaj več kot 150, pač pa po svojem ambientu. Kot podobna mesteca na istrskem polotoku se nahaja na vrhu hriba in je oddaljen samo osem kilometrov od Buzeta. Njegovi lepoti se je težko upreti in morda bi bil samo eden v nizu romantičnih mest iz turističnih vodnikov, če ne bi bil poseben zaradi izjemne kulturne dediščine, ki temelji na glagoljaštvu. Tu so našli najpomembnejši glagolski grafit srednjeveške Istre - Ročki glagolski abecedarij. Ne samo, da je najstarejši, temveč je s 34 črkami najpopolnejši takšen abecedarij.

 

V Roču so bili pripravljeni za tisk Misal kneza Novaka, enega od najlepših spomenikov hrvaške oglate glagolice iz l. 1368, pa tudi Misal po zakonu rimskega dvora, prvo knjigo, tiskano v hrvaškem jeziku in prvi misal v Evropi, ki ni napisan v latinskem jeziku in tiskan v latinici, prva slovanska inkunabula, tiskana dvobarvno – rdeče in črno, ter prva knjiga na svetu, tiskana s premičnimi črkami. 

 

Od srednjega veka pa vse do 20. stoletja je to mestece središče hrvaške pismenosti, založništva in tiskarstva, temelječih na glagolici, o čemer priča replika Gutenbergove  glagoljaške tiskarske preše v ročki info točki.