Osupljiva flora Hrvaške

Osupljiva flora Hrvaške

Hrvaška je osupljiva država, prepolna naravnih lepot. Na Hrvaškem raste več kot 5000 različnih rastlinskih vrst, domneva pa se, da mnoge vrste sploh še niso bile odkrite in opisane. Če to število znanih vrst postavimo v okvir majhne površine Hrvaške, lahko mirno rečemo, da to predstavlja izjemno bogastvo. Po površini mnogo večje države v Evropi imajo siromašnejšo floro.

 

Od kod torej takšno bogastvo flore? Hrvaška se kot južnoevropska država nahaja na meji med celinskim in sredozemskim podnebjem. S takšnim zemljepisnim položajem je raznolikost flore povezana tudi z obstojem ostankov prastare flore (t. i. reliktov), ker je bilo tem krajem v času najobsežnejših ledenih dob večinoma prizaneseno z ledom in snegom.

 

Kombinacija zelo raznolikega reliefa – visokih gorskih masivov, kraških polj, rečnih dolin in zelo razčlenjene obale s številnimi otoki – je vplivala na nastanek velikega števila različnih vrst.

Arhiva National park Northern Velebit

Hrvaška se lahko ponaša s številnimi avtohtonimi in endemičnimi rastlinami, ki so uspešno preživele obdobja velikih podnebnih sprememb, še posebno pa se z njimi ponašajo planini Velebit in Biokovo, Kvarner, ustje reke Krke in šibeniški arhipelag.

Ne glede na to vas bodo tudi vsa ostala območja te majhne države navdušila na poseben način.
Ivo Biočina

Tako lahko na vzhodu Hrvaške uživate na bogatih ravninah Slavonije in Baranje in na gričevjih, ločenih z rekami in jezeri. Gorsko-gričevnat relief s številnimi vodotoki, vinogradi in gozdovi osrednje Hrvaške vas bo izpolnil s posebno energijo in mirom.

Planinske višave in vremenske razmere so prispevale k razvoju čarobne flore na območju Like in Gorskega kotarja, kjer je mnogo različnih vrst nizkega rastlinja in gozdov, ki so se prilagodili višinam. Ob vsem tem moramo poudariti, da je to izjemno območje življenjski prostor dveh najbolj znanih rastlinskih endemitov – kraške planike in velebitske degenije. Območje Kvarnerja je eno od s floro najbogatejših in najbolj raznolikih predelov Hrvaške z več kot 2700 različnimi rastlinskimi vrstami.

Antun Cerovečki

Razkošno jadransko obalo pred vetrovi varujejo kraške planine, njene zalive krasijo gozdovi borovcev in sredozemska grmičasta vegetacija.

Zanimivost – gobe niso rastline!

Čeprav večina ljudi doživlja gobe kot rastline, so nedavno odkrili, da so gensko bolj podobne živalim. Nimajo korenin, niti listov in ne potrebujejo sončne svetlobe za preživetje. Gobe živijo tako, da svoje mikroskopske niti „pošljejo” skozi tla ali les in se tako hranijo z vsemi hranljivimi snovmi, ki jih najdejo in raztopijo s prebavnimi sokovi.

Ivan Galić

In če že govorimo o gobah, Hrvaška ima svojega „konja za dirko”, ker ima po dostopnih podatkih hrvaška flora 8871 vrst gob, po nekaterih ocenah pa to število dosega tudi 10000 vrst.

Ozrite se okoli sebe in na vsakem koraku uživajte ob čudežni flori Hrvaške!