Dinara

Naravni park

Dinara

Najvišji hrvaški park

Naravni park Dinara je za Hrvaško in vse tuje ljubitelje narave, ki ga z veseljem obiščejo, zelo pomemben. S statusom naravnega parka je Dinara leta 2021 dobila optimalno zaščito, ki si jo zasluži. Gre za hvalevredno potezo, ki je omogočila skladnost med ohranitvijo naravnega bogastva in izvajanjem številnih dejavnosti.


V Naravnem parku Dinara se vztraja pri ohranitvi izvornih naravnih vrednosti, bogate georaznolikosti, divjih živalskih in rastlinskih vrst, endemov in celotne raznovrstnosti naravnih habitatov. Gre za vodne habitate rek Krka in Cetina z njunimi pritoki in močvirnate habitate, stene in žlebove, gozdne in jamske habitate ter druge naravne vrednosti, ki izhajajo iz večstoletne tradicije človeškega izkoriščanja tega območja.

 

To pomeni, da so na tem prostoru zaščiteni tudi polnaravni habitati, avtohtone pasme in sorte ter bogata kulturna in zgodovinska dediščina, ki je ohranjena v številnih arheoloških najdbah in kulturno-zgodovinskih lokalitetah.

 

Naravni park je zelo primerna oblika zaščite območja z veliko površino, ki kot takšno omogoča tudi celovito preučevanje trajnostnega načina izvajanja gospodarskih dejavnosti na območju masiva Dinara ter iskanje optimalnih rešitev za izkoriščanje naravnih virov. Takšen pristop podpira tudi krepitev turistično-izobraževalnih vsebin na tem prostoru.

 

Naravni park Dinara omogoča ustvarjanje številnih dodatnih vrednosti, ki prispevajo k izboljšanju življenja in dela lokalne skupnosti na zaščitenem območju.