Starodavni prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope

Starodavni prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope

Republika Hrvaška je 07. julija 2017 skupaj z devetimi državami: Albanijo, Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Italijo, Romunijo, Slovenijo, Španijo in Ukrajino vpisala razširitev serijske nominacije „Starodavni prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope” na Seznam svetovne dediščine pri UNESCU.

 

Razširitev serijske čezmejne nominacije je vključevala 63 bukovih gozdnih površin, od katerih je Republika Hrvaška sodelovala na treh področjih, v narodnih parkih Severnega Velebita in Paklenice. Gre za 1.289,11 hektarov bukovih gozdov, ki se nahajajo v Strogem rezervatu Hajdučki in Rožanski kukovi Narodnega parka Severni Velebit in za 2.031,87 hektarov gozda na lokacijah Suva draga-Klimenta in Oglavinovac-Javornik v Narodnem parku Paklenica. Izjemnost predlaganih starodavnih prvobitnih bukovih gozdov v narodnih parkih Severni Velebit in Paklenica temelji na njihovi izvirnosti, geografskem položaju, starosti, posebnosti in velikosti.

Uvrstitev na Seznam svetovne dediščine potrjuje, da so hrvaške naravne lepote urejene na najboljši možen način za zaščito prihodnjih generacij in da sodi Hrvaška po svoji biotski raznovrstnosti in naravnih lepotah med najbogatejše evropske države.