Dioklecijanova palača in srednjeveški Split

Dioklecijanova palača in srednjeveški Split

Cesarjeva palača je eno izmed najpomembnejših del poznoantične arhitekture, ne samo po ohranjenosti posameznih izvirnih delov in celine, ampak tudi po nizu originalnih arhitektonskih form, ki oznanjajo novo zgodnjekrščansko, bizantinsko in zgodnjesrednjeveško umetnost. Katedrala je zgrajena v srednjem veku s pomočjo materialov antičnega mavzoleja. Romanistične cerkve iz dvanajstega in trinajstega stoletja, srednjeveške utrdbe ter gotske, renesančne in baročne palače se nahajajo znotraj rimskega obzidja, ustvarjajoč harmonično celino.