Bribir

Bribir

Stoji 14 kilometrov severozahodno od Skradina. Odkritim arheološkim najdbam na tem področju lahko kontinuirano sledimo od pozne bronaste dobe skozi antiko, srednji vek pa vse do novejše dobe. V času vladavine Šubićev je zgrajena cerkev sv. Ivana in frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Marije kjer je pokopan ban Šubić in njegova družina. Bribir je imel strateški značaj v srednjem veku, saj je skupaj z ostroviško utrdbo kontroliral pomembno prometnico Knin-Zadar. To področje ima oznako nične kategorije zaščitenosti zaradi več arheoloških in zgodovinskih plasti.