Vransko jezero | Dobrodošli na uradni spletni strani Hrvaške turistične skupnosti.

Vransko jezero

Park prírody 

Vransko jezero

Park prírody Vransko jazero je ako stvorený pre tých, ktorí dávajú prednosť menej namáhavým formám. Park prírody tvorí najväčšie chorvátske jazero s okolitou oblasťou, ktoré sa nachádza veľmi blízko mora. Vyniká mimoriadnym bohatstvom vtákov, najmä rôznymi druhmi divých kačíc a volaviek. Tento park je ozajstným rajom pre pozorovateľov vtáctva, ktoré možno pozorovať z viacerých upravených pozorovateľní. Vo vodách jazera sa vyskytujú sladkovodné aj morské ryby, ktoré lákajú početných rybárov. Vransko jazero je možné navštíviť po vode a zároveň si užiť aj úplne nedostupné alebo ťažko prístupné močiarne časti.