Staré mesto Dubrovník

Staré mesto Dubrovník

„Perla Jadranu“ sa stala dôležitou mocnosťou Mediteránu koncom 13. storočia. Toto mesto, postavené plánovito v neskorom stredoveku v južnej časti chorvátskeho pobrežia východného Jadranu, si svojím historickým jadrom pod vrchom Srdj zachoval po stáročia až dodnes charakter jedinečného urbanistického celku ohraničeného mestskými hradbami a zastáva významné miesto v histórii výstavby miest. Hoci bol v roku 1667 Dubrovník značne zničený zemetrasením, dokázal si zachovať svoje gotické, renesančné a barokové kostoly, kláštory, paláce a fontány.

Visit this amazing walled city, fit for a King