Umenie stavby nasucho

Umenie stavby nasucho

Hmotné a nehmotné dedičstvo ako spôsob zážitku cudzej kultúry a zvykov, sú ústrednými bodmi na ceste k poznaniu historických a spoločenských okolností, ktoré vytvárajú kultúrnu identitu. Desaťročia úplne nespravodlivo zanedbaná, tradičná stavba suchého kamenného múru, t.j. celá autochtónna architektúra, ktorou sa stavalo bez použitia malty, teda nasucho, je neoddeliteľnou súčasťou každej kultivovanej krajiny na pobreží Stredozemného mora.

 

Toto hmotné dedičstvo bolo však dlho považované za menej hodnotné, a preto nebolo nikdy sprevádzané verejným a vedeckým diskurzom, takže nebolo ani zdopovedajúco ocenené. Úplne nespravodlivo, lebo v celej tejto oblasti, bez ohľadu na more, hranice a kultúry, vytvárali usilovné ruky, ktoré odnímali krasovej krajine kameň za kameňom, krásne štruktúry a sformovali tak osady a celé kamenné scenérie, z ktorých vznikli mnohé európske kultúry.

Kažun
Zoran Jelača

Preto je zaradenie stavby suchého kamenného múru do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO dôležitým krokom k zachovaniu tejto tradície, pretože aj keď je nemožné zachrániť všetky suché kamenné múry, kamenné stavby alebo podmurované vinohrady, je nevyhnutné zachovať si vedomosti, ktoré boli zdokonaľované po stáročia a zabezpečiť ich odovzdanie budúcim generáciám. Zručnosť budovania suchého kamenného múru, ktorú mohol a musel používať každý, ktorý obrábal polia, sa dedili po generácie, ale bez akýchkoľvek materiálnych záznamov, čo bolo rozhodujúce, keď sa v posledných desaťročiach 20. storočia táto tradícia prerušila.

 

Práve vďaka úsiliu združenia 4 Grada Dragodid, niekoľkým jednotlivcom a inštitúciám, sa v roku 2016 techniky stavby suchého kamenného múru dôkladne preskúmali a zachránili ako nehmotné kultúrne dedičstvo Chorvátskej republiky, aby už v nasledujúcom roku v spoločnej nominácii Chorvátska, Cypru, Francúzska, Grécka, Talianska, Slovinska, Španielska a Švajčiarska, Medzivládna rada UNESCO uznala mimoriadny význam tejto tradície a koncom roka 2018 ju nakoniec uvidela medzi svetové kultúrne dedičstvo.

 

V čase, keď sa každá stopa v histórii meria množstvom megabajtov, je mimoriadne dôležité, aby sa stavby, ako je suchý kamenný múr, mohli intuitívne dekódovať a aby sa zachovala ich štruktúra a účely, riadené rituálmi a zvykmi dávnych generácií.

Lebo dnes sú jednoduchosť a úplná funkčnosť stavby tradičného stavebného dedičstva, ako aj ekologický prvok, rovnako dôležitými požiadavkami, ktoré sa kladú na modernú spoločnosť a jej architektov a trvalo udržateľné využívanie zdrojov, ako sa to robilo dávno pred nami. Toto je, samozrejme prispôsobené dnešným podmienkam, jediný spôsob prežitia pre dnešné a budúce generácie ľudského rodu.