Esplanade Zagreb Hotel

Halal turizmus

v Chorvátsku

Halal turizmus v Chorvátsku

Turizmus sa v Chorvátsku ukázal ako najdôležitejšie odvetvie hospodárstva, ale aby to tak aj zostalo, je nesmierne dôležité držať krok s celosvetovými trendmi, a každému hosťovi ponúknuť všetko to, čo potrebuje, aby sa v našej krajine cítil uvoľnene ako doma. Halal turizmus je definitívne jedným z nich.

 

Reč je o relatívne novej forme turistickej ponuky, ktorá naznačuje, aby sa turistom islamskej viery umožnili dva základné aspekty: konzumácia halal jedál v turistických objektoch, ako aj podmienky pre dôstojné vykonávanie náboženských obradov v súlade s normami. Samotné slovo halal v arabčine znamená čisté, alebo dovolené, a v islame označuje všetky veci a konania, ktoré sú podľa islamského zákona povolené.

 

Koncept halal turizmu vznikol pred šiestimi rokmi, a s ohľadom na výnimočne rýchly nárast by sa čoskoro mohol stať najodolnejšou formou turizmu, a preto je nutné, aby mnohé krajiny prispôsobili svoje služby hosťom, ktorí zvyčajne prichádzajú z krajín Arabského zálivu, Blízkeho východu ako aj zo severnej Afriky. Chorvátsko zaznamenalo v tomto roku rast počtu turistov z týchto krajín až o 40 percent, čo hovorí iba v prospech toho, aké je dôležité, aby si prevádzkovatelia reštaurácií a hoteliéri uvedomili dôležitosť šírenia ponuky ktorá sa týka halal turizmu, a aby si všetci hostia, ktorí navštívia našu krajinu mohli maximálne vychutnať všetko čo ponúka, a popritom nezanedbávajúc svoje náboženské presvedčenie, povinnosti a zvyklosti. V podstate to znamená špeciálne halal jedlo, ktoré sa nemôže miešať s iným jedlom, čo znamená, že sa musia povinne používať aj špeciálne nože, nádoby, hrnce, dosky a ostatné pomôcky na prípravu samotného jedla. V hotelových izbách sa musí nachádzať koberec pre modlitbu, a aj Korán, a z minibarov sa musia úplne odstrániť alkoholické nápoje.


Avšak, halal turizmus má perspektívu ponúknuť oveľa viac od klasickej ponuky. Popri wellness- turizme, v ktorom je nevyhnutné používať špeciálnu kozmetiku, ktorá spĺňa podmienky certifikátu, je tu aj obzvlášť zaujímavý zdravotný turizmus, ktorý sa pomaly, ale iste otvára východnému trhu. Keďže je pomer ceny a kvality zdravotných služieb v Chorvátsku výnimočne konkurencieschopný v porovnaní s mnohými inými rozvitými krajinami, stále viac hostí prichádza do našej krajiny kvôli liečeniu, alebo kvôli rôznym estetickým zákrokom a korekciám. Keď je reč o tomto odvetví halal turizmu, je veľmi dôležité dbať na špeciálne stravovanie, ale aj na možnosť oddeľovania mužských a ženských pacientov, kým je kongresový halal turizmus iba na začiatku, a predpokladá sa, že v nasledujúcich piatich rokoch bude rapídne rásť.

Esplanade Zagreb Hotel
Esplanade Zagreb Hotel

Ponuka halal jedál je z mesiaca na mesiac na vyššej úrovni. Mnohé reštaurácie si zabezpečili halal certifikát, a mnohé továrne, obzvlášť tie, ktoré vyrábajú sladkosti, majú vo svojej ponuke aj viac ako sto položiek, ktoré spĺňajú kritériá halal certifikátu.

 

V celej krajine sa momentálne môže s halal certifikátom pochváliť 21 hotelov a sedem turistických kancelárií, no tento počet z mesiaca na mesiac rastie, aby sa absolútne každý hosť, ktorý navštívi našu krajinu cítil spokojne.


Na získanie certifikátu je potrebné svoju výrobu zosúladiť s požiadavkami halal noriem, ktoré špecifikujú požiadavky a opatrenia ktoré treba prijať, aby bola zabezpečená halal kvalita. Normami sa stanovuje čo je povolené, a čo zakázané podľa islamských pravidiel, ako sa vykonáva porážka halal zvierat, ako sa označujú halal výrobky, ktoré sú prísady halal a ktoré nie sú, a ako sa certifikuje a preveruje dodržiavanie predpisov noriem.

Esplanade Zagreb Hotel
Esplanade Zagreb Hotel

Halal turizmus je určite niečo, čo by sa nemalo zanedbať, a o tom, že Chorvátsko drží krok so svetom svedčí aj fakt, že v novembri minulého roku bolo práve mesto Opatija usporiadateľom Svetového halal dňa (angl. World Halal Day). Tento medzinárodný kongres sa konal pri príležitosti 100. výročia inštitucionálneho uznania islamu v Chorvátskej republike v organizácii Centrum pre certifikáciu halal kvality, jedinej autorizovanej inštitúcie Islamského združenia v Chorvátsku pre certifikáciu výrobkov  a služieb (www.halal.hr), ktorá zahájila projekt rozvoja halal turizmu a podporu Chorvátska ako novej halal friendly destinácie.

 

Mnohí prevádzkovatelia reštaurácií, hotelieri a tí, ktorí ponúkajú turistické služby všeobecne v Chorvátsku priznali hodnotu tejto formy turizmu, a do svojich systémov kvality tiež pridali aj Halal normy. Držiteľov halal certifikátu v Chorvátsku si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: http://halal.hr/pruzatelji-usluga