Ludbreg – Centrum sveta

Ludbreg – Centrum sveta

Podľa miestnej legendy sa Ludbreg pokladá aj za stred sveta. Pravdou je, že sa mnohé svetové mestá nachádzajú priamo na koncentračných kružniciach, ktorých stredom je práve Ludbreg. Navštívte zámok Bathyanyovcov, kaplnku Sv. Kríža; okúste Ludbregino víno, ktoré iba v strede sveta tečie z – fontány; zamlsajte si na pekárenských a medovnikárskych výrobkoch a domácich koláčoch. Zabavte sa pri hudbe, tanci a piesňach tamburášov, dychového orchestra, folklóre a mažoretkách!

Kontakt

Ludbreg
Stredné Chorvátsko