Daruvar – Wellness oáza

Daruvar – Wellness oáza

Minulosť mesta je dlhá a bohatá, hlavne vďaka liečivým termálnym prameňom, okolo ktorých sa sústreďovali, uctievali ich a stavali svoje sídla početné národy. Predsa však, rozhodujúcim pre rozvoj mesta i liečivých kúpeľov bol príchod grófa Antuna Jankovića v roku 1745 do týchto končín, ktorý dal mestu maďarský názov Daruvar (Mesto žeriavov alebo presnejšie, Hrad žeriavov). 
Okrem známych Daruvarských teplíc si mesto pestuje imidž zeleného mesta; skrášľujú ho kvetinové parky a stáročné stromy, zdedená a získaná hodnota a krása. Pestovanie viniča má storočnú tradíciu, lebo kultivované a slnečné úbočia Papuku poskytujú ideálne podmienky pre vinohradníctvo. Preto sa práve v Daruvare uskutočňuje "Vinodar", výstava vín z kontinentálneho Chorvátska.

Kontakt

Daruvar
Stredné Chorvátsko