Bribir

Bribir

Nachádza sa 14 kilometrov severozápadne od Skradinu. Archeologické nálezy objavené na tomto území sa dajú nepretržite sledovať od neskorej doby bronzovej cez antiku, stredovek až do novoveku. Počas vlády Šubićovcov tu bol postavený kostol sv. Ivana (sv. Ján) a františkánsky kláštor s kostolom sv. Marije, v ktorom bol pochovaný aj bán Šubić s rodinou. Bribir mal v stredoveku značný strategický význam, pretože spolu s ostrovickou pevnosťou kontroloval významnú dopravnú komunikáciu Knin-Zadar. Táto lokalita bola zaradená do nultej kategórie pamiatkovej ochrany, kvôli vzácnosti a množstvu archeologických a historických vrstiev.