Zadar – Mesto histórie
Zadar je mesto výnimočnej 3 000 ročnej histórie s mimoriadne cenným kultúrnym dedičstvom, mesto ponúkajúce vždy niečo nové a celkom originálne. So svojou geografickou polohou v samotnom srdci Jadranu, predstavuje Zadar urbanistické ohnisko Severnej Dalmácie, ako administratívne, hospodárske, kultúrne a politické centrum regiónu, v ktorom žije 92 000 obyvateľov.

Vďaka svojej pozícii na mape, na rozmedzí viacerých zemepisne odlišných chorvátskych regiónov v susedstve historických mestečiek ako sú Nin, Pag, Biograd, Obrovac, Benkovac a mnohé ďalšie, je ľahko dostupnou destináciou pre návštevníkov z celého sveta, či už prichádzajú po mori, po zemi alebo letecky. Môže sa pochváliť výbornou dopravnou infraštruktúrou, ktorou je priamo spojený s ostatnými väčšími mestami v Chorvátsku, ale aj výnimočnými kapacitami a modernými službami viacerých jachtových prístavov.  Jeho pobrežie je výrazne členité, ostrovy a nedotknutá príroda lákajú množstvo jachtárov práve do tejto oblasti.

Vďaka svojej polohe sa Zadar vyznačuje miernou mediteránskou klímou (teplé a suché letá, mierne a daždivé zimy), ktorá sa prejavuje prekrásnou mediteránskou vegetáciou s ojedinelými exotickými subtropickými exemplármi v zadarských mestských parkoch.  Samotné mesto je spojením historických krás a všetkých výhod, ktoré potrebuje dnešný cestovateľ, pričom ponúka mnohé turistické atrakcie, ideálne ubytovanie, autochtónne gurmánske delikatesy, kultúrne pamiatky, moderné športoviská a pestrý program možných výletov.

Zadar je jednou z najpopulárnejších chorvátskych turistických destinácií a podľa londýnskych novín The Times a Guardian je vysloveným „centrom zábavy na Jadrane“, respektíve „novou chorvátskou Mekkou cool atmosféry“. Mnohých svojich návštevníkov si podmaňuje mimoriadnym šarmom a bohatým životom – vo dne v noci. V lete býva Zadar usporiadateľom Hudobných večerov v Sv. Donate, ďalej Zadarského divadelného leta, festivalu Morských organov – Mitra zonata, KalelargArt – festivalu pouličných umelcov a mestského festivalu Zadar snov. Tým pravým miestom na zábavu sú aj podujatia: The Garden Festival, Noc plného mesiaca alebo nejaký z koncertov svetových hudobných es.

Zvláštnosť tohto mesta pôsobí neodolateľnou príťažlivosťou na milovníkov historických pamiatok a kultúrneho dedičstva, umelcov, turistov a jeho obyvateľov. Zadar je mesto, v ktorom je veľký priestor vyhradený pre chodcov; prechádzky po vyleštených kamenných uliciach mesta sa menia na cestu do minulosti, ale aj zážitok z urbanistickej moderny. Mesto je ako pamiatkový celok obklopené historickými hradbami, pričom je skutočnou pokladnicou archeologického a pamiatkového bohatstva z antického, stredovekého a renesančného obdobia, ale aj viacerých súčasných architektonických zázrakov, ako je prvý Morský organ na svete či Pozdrav Slnku.

Stáročná búrlivá história ničenia a budovania zanechala svoje stopy, ale i viaceré poklady starých čias, dnešné hodnotné pamiatkové dedičstvo mesta. Zo všetkých minulých období sa zachovali kostoly a kultúrne pamiatky, na ktorých sa dajú sledovať umelecké slohy všetkých druhov historickej architektúry. 70 z nich sa nachádza priamo v historickom centre mesta, zatiaľ čo spolu s užším a širším okolím prekonáva ich počet 600 nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V Zadare sa dajú obdivovať pamiatky zo starej antiky, ranokresťanských čias aj z raného stredoveku. Ide o pamiatky svetového významu, ktoré sa dajú obdivovať doslova na každom kroku: Rímske fórum z 1. stor., najznámejšia chorvátska stredoveká bazilika a symbol mesta Kostol sv. Donata z 9. stor., obnovené románske kostoly sv. Krševana (sv. Chrysogonus) z 12. stor. a zvonica sv. Márie z roku 1105, katedrála sv. Anastázie z 13. stor., Národné námestie s Mestskou lóžou Mestskou strážnou vežou zo 16. stor. ako aj mocné hradby s reprezentatívnou Prístavnou a Pevninskou bránou zo 16. stor. Nasleduje Trg 3 bunara (Námestie 3 studní) a Trg 5 bunara (Námestie 5 studní), ďalej početné paláce, vily a ďalšie pamiatky. Antický Zadar – s typickým pravidelným rozdelením ulíc určovaným Cardom a Decumanom – nosnými triedami všetkých antických miest v smere sever-juh, východ-západ, pochádzajúcich pôvodne zo štruktúry rímskeho vojenského tábora castrumu.

Stála výstava cirkevného umenia, Zlato a striebro mesta Zadar v objekte kostola Sv. Márie resp. jej kláštora, je jedna z najcennejších výstav v Chorvátsku. Na približne 1 200 m2 priestoru v 8 moderne vybavených sálach sa nachádza zadarské zlato a striebro popri rekonštruovanom interiéri starochorvátskeho kostola Sv. Nediljice z 11.stor., rukopisy, sochy, výšivky, tapisérie, reliéfy atď., ako dôkaz bohatej minulosti Zadaru v rozmedzí 8.-18.stor. Zadar býval zvlášť v stredoveku veľmi dôležitým kultúrnym centrom. Do relikviárov a kalichov, sôch, obrazov a výšiviek sú votkané radosti a nádeje, trpezlivosť, utrpenie a viera z búrlivých období minulosti tohto kraja. Toto nevyčísliteľné bohatstvo po stáročia uchovávali sestry benediktínky. Niektoré cenné exponáty (čipky, sakrálne tkaniny vyšívané zlatými niťami) sú dielom ich rúk.

Múzeum antického skla v Zadare je jedinečnou kultúrnou inštitúciou nielen v Chorvátsku, ale aj vo svete. Predstavuje jedinečnú zbierku takmer 2 000 rozličných sklených predmetov z čias antiky, pochádzajúcich z doby od 1. stor. p. n. l. po 5. stor. n. l. Vystavené sú tu jedinečné sklené predmety z obdobia antiky nájdené v lokalitách v Zadare, Nine, Starigrade, pod pohorím Velebit a v Asserii, blízko dnešného Benkovca. Múzeum disponuje aj ďalšími 2 000 sklenými predmetmi vo svojich depozitoch. Na 2 575 metroch štvorcových celkovej plochy má Múzeum antického skla v Zadare okrem výstavných priestorov aj špecializovanú knižnicu, kongresovú sálu, sklársku dielňu a predajňu suvenírov.

Archeologické múzeum bolo založené v roku 1832 ako druhé najstaršie múzeum v Chorvátsku a jedno z najstarších v tejto časti Európy. Sú v ňom vystavené exponáty z rímskych čias, prehistorický archeologický materiál z paleolitu, neolitu a čias, keď ľudstvo začalo so spracovaním kovov, ako aj archeologické nálezy zo 7. až 12. stor., z ktorých sa väčšina spája s materiálnym a duchovným dedičstvom chorvátskeho národa. Múzeum má stálu expozíciu, reštaurátorskú a preparátoskú dielňu a knižnicu. V rámci múzea pôsobí aj Múzeum ninských starožitností a Vlastivedné múzeum v Benkovci.

Jednou z nevynechateľných atrakcií Zadaru je aj Morský organ – miesto, kde sa spája ľudská idea a zručnosť s energiou mora a vĺn, prílivom a odlivom, priestor na relaxáciu, úvahy, rozhovory pri nepretržitej hudbe mystických tónov „orchestra Prírody”. Nachádza sa v blízkosti nového prístavu cruiserov, v rámci zadarského nábrežia, pričom sú dobre rozoznateľné podľa svojho kaskádovitého profilu, ktorý má stimulovať zmenu pohybu po promenáde, zdržanie sa tu a komunikáciu s morom. Ihneď po svojom dokončení sa stal Morský organ metaforickým miestom mesta Zadar, ktoré vzrušene navštevujú jeho obyvatelia, a samozrejme sa stal neobíditeľným bodom programu všetkých turistických návštev Zadaru i celého regiónu.

Turistické itineráre od nedávna zdobí aj ďalšia zadarská perla. Reč je o Pozdrave Slnku, diele toho istého Nikolu Bašića, architekta ktorý vytvoril aj Morský organ. Pozdrav Slnku sa skladá z troch stoviek vrstvených sklených dosiek, zasadených v rovnakej úrovni ako kamenné dláždenie nábrežia, tvoriaci kruhovitý útvar s priemerom 22 metrov. Pod sklenými vodivými platňami sa nachádzajú fotoelektrické solárne moduly, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje symbolická komunikácia s prírodou. Paralelou k Morskému organu je teda komunikácia, ktorá sa tu však neprenáša zvukom, ale svetlom.

Zároveň s „najkrajším západom slnka na svete” sa tu zažínajú aj svetelné prvky umiestnené v tvare kruhu a podľa zvlášť programovaného scenára vytvárajú prekrásnu, mimoriadne úchvatnú svetelnú hru v rytme vĺn a zvukov morského organa. Mená a čísla zapísané po obvode prstenca Pozdravu slnku sú súčasťou Kalendára svätého Krševana (sv. Chrysogonus), vytvoreného v Zadare a nájdeného v roku 1964 v Bodleianskej knižnici v Oxforde. Datuje sa do roku 1292 alebo 1293 a patrí k najstarším dokumentom svojho druhu na svete, možno je dokonca úplne prvým, v ktorom sú astronomické údaje zapísané arabskými číslicami. Popri kalendárovej časti, ktorá zobrazuje efemeridy slnka, sú tu aj koordináty vesmírnych telies, ich uhlovej vzdialenosti od istých nehybných rovín, smerov či bodov.

Každý, kto navštívi Zadar, poprechádza sa mestskou „tepnou”, populárnou Kalelargou, už od dávnych čias hlavnou ulicou mesta. A hoci dnes nesie názov Široka ulica, v každodennom používaní sa aj popri rôznych úpravách stále zachoval starý dobrý názov Kalelarga. Prechádzku Kalelargou je najlepšie začať na Námestí chorvátskeho renesančného spisovateľa Petra Zoranića pri pozostatkoch rímskej mestskej brány a kolóne – rímskom stĺpe prenesenom na dnešné miesto z Fóra. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza kostol Sv. Šimu (Sv. Šimon) a Kniežací palác v Ulici Elizabety Kotromanić – po ktorej sa ešte u 15. storočí jazdila na koňoch rytierska hra alka. Prichádza sa po nej na Narodni trg (Národné námestie), na ktorom sa už v stredoveku vytvára nové centrum mestskej samosprávy s dnešnou Mestskou lóžou (13. storočie - 1565), Mestskou strážnou vežou (1562) a Mestskou radnicou (1934).

Pre Zadarčanov znamená Kalelarga viac než len názov hlavnej ulice ich mesta. Je pre nich kultovým priestorom a jedným z mestských symbolov, vyvolávajúcim spomienky na krásne okamihy a udalosti ako miesto priateľstiev, zábavy a rozptýlenia, na procesie a ľudové slávnosti, prvé lásky. Hovorí sa, že sa práve na Kalelarge začínali a končili lásky mnohých generácií Zadarčanov.

Zvláštnou udalosťou je aj návšteva zadarského trhoviska, ktoré je skutočným zážitkom pre všetky zmysly. Zadarský trh býva jedným z najpestrejších a najmalebnejších v okolí.

Zadar ponúka skutočne bohatý výber ubytovacích kapacít. Každý tu môže nájsť ubytovanie podľa svojho gusta - od hotelov a hostelov po súkromné ubytovanie a kempingy. V samom meste sa nachádzajú tri špičkovo vybavené jachtové prístavy. Zadar je jedno z najväčších chorvátskych stredísk lodnej turistiky, práve kvôli krásnemu a členitému pobrežiu. Archipelág tvorí 24 väčších a okolo 300 menších ostrovčekov a útesov. Milovníci jazernej a riečnej vody, horského vzduchu a výšok sa môžu vybrať na výlet do okolia, v ktorom sa nachádzajú tri parky prírody - Telašćica, Severný Velebit a Vranské jazero a päť národných parkov - Paklenica, Plitvice, Kornati, Krka a Velebit. Výber je skutočne veľký – od prechádzky po lese, horskej turistiky, raftingu po plavbu na plachetnici.

Turistické združenie Mesta Zadar
www.tzzadar.hr
www.visitzadar.net
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies