Staré pevnosti na rieke Krke
Rieka Krka zohrávala v histórii vždy významnú úlohu: od staroveku keď bola deliacou prirodzenou hranicou medzi ilýrskymi kmeňmi Liburnov a Delmatov, cez stredovek, keď sa v jej povodí tvorilo centrum prvého chorvátskeho štátu, až po raný novovek, keď predstavovala priestor, ktorý bol predmetom bojov medzi Benátskou republikou, Habsburskou monarchiou a Osmanskou ríšou.

Na širšom území rieky Krky sa nachádza rad pozostatkov stredovekých pevností, ktoré tu už od 12. storočia budovali chorvátske magnátske rody Šubićovcov a Nelipićovcov z rodu Svačićovcov. Rieka Krka predstavovala medzi ich panstvami prirodzenú hranicu. Rodu Šubićovcov patrila pravá strana rieky. O ich moci hovorí skutočnosť, že s nimi Benátky podpisovali zmluvy priamo. Šubićovcom patrili Bribir, Ostrovica, Čučevo (Trošenj), Rog, Uzdah-kula a Skradin, ktorému bán Pavol Šubić vymohol v roku 1304 právo stať sa z pevnosti (castrum) sídlom so štatútom mesta.

Najväčšiu moc mali Šubićovci práve počas vlády bána Pavla, ktorý svoju vládu rozšíril na celé pevninské Chorvátsko, Dalmáciu a Bosnu.

Bribir

Nachádza sa 14 kilometrov severozápadne od Skradinu. Archeologické nálezy objavené na tomto území sa dajú nepretržite sledovať od neskorej doby bronzovej cez antiku, stredovek až do novoveku. Počas vlády Šubićovcov tu bol postavený kostol sv. Ivana (sv. Ján) a františkánsky kláštor s kostolom sv. Marije, v ktorom bol pochovaný aj bán Šubić s rodinou. Bribir mal v stredoveku značný strategický význam, pretože spolu s ostrovickou pevnosťou kontroloval významnú dopravnú komunikáciu Knin-Zadar. Táto lokalita bola zaradená do nultej kategórie pamiatkovej ochrany, kvôli vzácnosti a množstvu archeologických a historických vrstiev.

Ostrovica

Spomína sa v 12. storočí, pričom tu Šubićovci sídlili plné dve storočia, po čom prechádza pod kontrolu chorvátskeho a uhorského kráľa a v 16. storočí ju dobývajú Turci.

Uzdah – Kula (Veža vzdychov)

Pevnosť postavená Šubićovcami za účelom kontroly cesty spájajúcej mesto Skradin s priľahlými oblasťami, pričom bola strážcom a oporou ich majetkov do roku 1512, keď ju obsadili Turci, ktorým slúžila ako žalár.

Rog

Známy aj ako Rogovo, ešte jedna z mestských pevností, ktoré sa nachádzali na mieste dnešnej osady Rupe, oproti starochorvátskemu hradu Kamičku nad vodopádom Roški slap. Stopy jej existencie sú dnes už len ťažko badateľné, no nachádza sa zakreslená na mape Matea Pagana zo 16. storočia, ako jedna z dvoch protiľahlo stojacich pevností povyše ostrovčeka Visovac.

Čučevo (Trošenj)

Archeologicky nie je preskúmaný. Neexistujú presné údaje o rokoch jeho vzniku. Dnes sú z bývalej pevnosti dobre viditeľné pozostatky oblej veže s časťou vysokých hradieb a pozostatky jednotlivých obytných objektov. Leží na okraji kaňonu rieky Krky. Na náprotivnej strane sa nachádza Nelipićovská pevnosť Nečven, s ktorou bol spojený visutým mostom zničeným v roku 1649. V tejto lokalite existujú aj nálezy zo skorších období (predhistorickej, bronzovej a rímskej doby).

Skradin (Scardona)

Antické mesto, ktoré vzniklo na rieke Krke. V 7. storočí ho obnovujú a prestavujú Chorváti, ako nové sídlo pod názvom Skradin. Rovnako ako Bribir aj Skradin mal spojenie s bribirskými kniežatami (Šubićovci). Býval obľúbeným sídlom bána Pavla a jeho rodiny. Po porážke v roku 1322 stráca politickú a hospodársku moc.

Na ľavom brehu rieky Krky, v 13. storočí sa usadzuje ďalšia mocná rodina Nelipićovci (z rodu Svačićovcov), ktorá si stavia pevnosti v priestoroch miljevackej roviny (oproti Šubićovcom) a pri pravom behu rieky Čikoly. Rodine Nelipićovcov patrili pevnosti na Krke (Nečven, Bogočin, Kamičak), ďalej Ključica a Gradina (Drniš) na pravom brehu rieky Čikoly.

Gradina (Drniš)

Vznikol na okraji úrodného krasového poľa počas stredoveku, pričom na úpätí hradného vrchu bola založená osada dokumentujúca, že bol Drniš už pred dobytím Turkami (r. 1522) pevným sídelným celkom.
Archeologické nálezy na tomto území sa datujú ešte do predhistorického obdobia, staršej doby železnej, antiky a raného stredoveku.

Ključica

Alebo aj mesto Ključ, založené a opevnené na strmom nerovnom svahu nad riekou Čikolou. Vo svojej dobe býval mocne ohradený a mával veľký strategický a politický význam, pretože sa z neho dal kontrolovať celý okolitý kraj. Archeologicky nie je dostatočne prekúkaný, no vie sa o ňom, že ho založili Nelipićovci v prvej polovici 14. storočia. Začiatkom 16. storočia obsadili pevnosť Turci, ktorých z nej vyhnali až v roku 1648. Od tých čias pevnosť pustla, no napriek tomu je najlepšie zachovanou spomedzi všetkých pevností, ktoré sú tu uvedené.

Kamičak (Ramica)

Nachádza sa na brehu rieky Krky na území Miljevacov (Brištane). Prístup k nej je možný iba z južnej strany. Z pôvodného muriva sa zachovalo vcelku málo. Je známa tým, že sa v nej narodil posledný chorvátsky kráľ - Petar Svačić.

Bogočin (Vilin grad)

Pevnosť postavená na strmej skale nad priepasťou (Bogatići-prominski). Jej strategická dôležitosť spočívala v kontrole Carigradskej doliny a priechodu, ktorý nosí staré ľudové pomenovanie Vílin most. Vedie k nej iba jedna cesta zo severovýchodnej strany, a dalo sa do nej dostať po visutom moste. O pevnosti existuje málo historických údajov. Nachádza sa na Paganovej mape (16. storočie). V blízkosti sa našiel aj starý cintorín. Na začiatku cesty vedúcej k pevnosti sa nachádza mohyla s veľkým krížom. Lokalita nebola doteraz archeologicky preskúmaná.

Nečven

Leží 5 kilometrov od osady Oklaj. Dejiny tohto miesta bývali veľmi zložité. Postavili ho Nelipićovci, no po nich niekoľko krát zmenilo majiteľa. V roku 1522 ho dobýjajú Turci, v rukách ktorých ostáva do roku 1688. Po ich odchode bol Nečven opustený a zničený. Vodca uskokov Stjepan Sorić zhodil v roku 1647 most na rieke Krke, ktorý spájal Nečven s protiľahlým brehom, kde sa vypínal hrad Šubića Trošenj.

Turistické združenie Šibenicko-kninskej župy
www.sibenikregion.hr

Mesto Skradin
www.skradin.hr

Mesto Drniš
www.drnis.hr
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies