Pevnosť Knin na vrchu Spas

Pevnosť Knin na vrchu Spas

Táto vojenská pevnosť vznikla na ranochorvátskom kultúrnom dedičstve v 9. storočí a nachádza sa na južnej časti vrchu Spas, ktorý sa týči nad Kninom a jeho okolím. Zo všetkých strán pevnosti sa nám poskytuje úžasný výhľad.