Slavónsko | Ozveny tradície

Slavónsko

Slavónsko

Slavónsko

Ozveny tradície

Add to my trip

Slavónia je područie legiend, ktorých mýty a tajomstvá sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Slavónci sa kŕčovite držia tradícií, ako sú oslava žatvy, národné kroje a populárna miestna hudba.

 

No oni sú aj pohostinní domáci, vždy pripravení na priatelenie sa pri poháriku jedného z kvalitných vín vyrobených vďaka plodnej zemi a pri ochutnávke nejakej z mnohých štipľavých domácich špecialít ako sú čobanac alebo rybací paprikáš.

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Đakovo

  • Slavonia

  • Slavonia

  • Kopački rit

Kam ísť

Pevnosť Brod a františkánsky kláštor v Slavónskom Brode

Pevnosť Brod z 18. storočia je jednou z najväčších pevností v Chorvátsku. Barokový františkánsky kláštor je dobre zachovaný, a je jednou z najpôsobivejších barokových stavieb v Slavónsku.  Svojou kláštornou krížovou chodbou je jedným z najreprezentatívnejších príkladov kláštornej architektúry v severnom Chorvátsku.

Prírodný park Papuk

Výnimočnosť geologickej, biologickej a kultúrnej identity robí z Prírodného parku Papuk jediný geo park v Chorvátsku, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Grófov náučný chodník, obrovské duby staré 500 rokov a stredoveká pevnosť Ružica grad sú iba niektoré zo zaujímavostí, ktoré stále a znova očarúvajú návštevníkov.

Osjecka Pevnosť

Romantické staré centrum mesta dostáva svoj tvar začiatkom barokového 18.storočia, dokonale spája vojenskú pevnosť s organizovaným mestským životom. Jediné zachované časti niekdajších veľkolepých hradieb a mestskej brány môžeme vidieť pri rieke Dráva.

Prírodný park Kopački rit

Prírodný park Kopački rit je výnimočná močiarna rezervácia, je jedným z najväčších neresísk rýb v strednej Európe a je aj dôležitou ornitologickou oblasťou.

 

V obciach Suza a Zmajevac nájdete vínne ulice známe pod menom „surduci” s radom vínnych pivníc, „gatora”. Niektoré z nich sú staré viac ako 200 rokov a sú vhĺbené do kopcov.

5
Hrad Odescalchi a stredoveké hradby v meste Ilok

Hrad Odescalchi a stredoveké hradby v meste Ilok

Nad Dunajom sa týčia hradby pevnosti a hrad kniežaťa Odescalchi, s renesančnou parkovou architektúrou, kostolom a kláštorom svätého Ivana Kapistrana. Tvoria časť dobre zachovaného mestského komplexu najvýchodnejšieho chorvátskeho mesta Ilok.

Štátny žrebčinec „ergela“ lipicanov Đakovo

Názov „ergela” sa prvýkrát spomína v roku 1506, aj keď bol žrebčinec založený ešte v 13. storočí. Na farme sa od 18. storočia chovajú kone lipicany, a žrebčinec je svetovo známy svojimi úspechmi. Ergela dnes vlastní výnimočne hodnotný genetický materiál, ktorý je taktiež jedným z mnohých kultúrnych bohatstiev Chorvátska.