www.croatia.hr

Podmienky používania internetových stránok
Všeobecné ustanovenia


Chorvátske turistické združenie (Hrvatska turistička zajednica - ďalej len: HTZ) je držiteľom práv na vytváranie a/alebo publikovanie obsahu a správu internetových stránok (internetového portálu) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Ot-croatie.com, Visitacroacia.es, volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, crowine.com.hr, cro-wine.com.hr, crofood.com.hr, cro-food.com.hr, cro-food.com, crowine.eu, cro-wine.eu, crofood.eu, cro-food.eu.

Osoba, ktorá používa tieto internetové stránky (ďalej len: Užívateľ), ich používaním bezpodmienečne súhlasí s uplatňovaním týchto Podmienok používania a predpokladá sa, že je táto osoba schopná prijať tieto Podmienky používania a že chápe všetky riziká v súvislosti s používaním tu zverejneného a dostupného obsahu.

Používanie obsahu, ktorý je dostupný na týchto internetových stránkach (bez ohľadu na to, či je obsah voľne prístupný ktorémukoľvek Užívateľovi alebo obmedzene prístupný kvôli použitiu chránených systémov a aplikácií informačnej technológie), je dovolené výlučne spôsobom stanoveným týmito Podmienkami používania.

Akékoľvek iné použitie obsahu dostupného na týchto internetových stránkach podlieha príslušnej právnej ochrane a uplatňovaniu príslušných a právne prípustných opatrení voči Užívateľovi a/alebo tretej osobe, ktorá má prospech z takého používania tu dostupného obsahu.


Publikovaný obsah


Za publikovaný a dostupný obsah na týchto internetových stránkach sa považuje text, grafika, ochranné známky, logá, fotografie, zvukové záznamy, video záznamy a iný audiovizuálny obsah, počítačové aplikácie a databázy, ako aj všetky ostatné informačné alebo technické materiály, bez ohľadu na spôsob zobrazenia, publikovania alebo ich dostupnosti Užívateľovi.


Právo duševného vlastníctva


Obsah uverejnený na týchto internetových stránkach je chránený predpismi práva duševného vlastníctva a akékoľvek jeho neoprávnené použitie môže byť dôvodom na začatie konania na ochranu práv voči Užívateľovi zo strany HTZ alebo tretej osoby, ktorá je držiteľom autorských práv.


Charakter publikovaného obsahu a zodpovednosť HTZ


Obsah zverejnený a sprístupnený prostredníctvom týchto internetových stránok má výlučne informačný charakter a bol získaný zo zdrojov, ktoré HTZ považuje za spoľahlivé, bez akejkoľvek záruky HTZ, akéhokoľvek druhu, vysloveného alebo utajeného, že je presný, aktuálny, úplný a/alebo vhodný na určitý účel alebo určitý spôsob použitia. Uvedený obsah Užívateľ používa výlučne na vlastnú zodpovednosť a HTZ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené jeho používaním alebo interpretáciou.


Spôsob používania obsahu


HTZ udeľuje Užívateľovi obmedzené, neprenosné a bezvýhradné povolenie na prezeranie, vytlačenie, kopírovanie alebo na iný spôsob používania týchto internetových stránok výlučne pre svoje osobné a nekomerčné použitie alebo výhradne za účelom prezentácie Chorvátska ako turistickej destinácie za podmienok, že takto prevzatý obsah nezmení alebo nezdeformuje žiadnym spôsobom (vrátane uverejnenia na internetových stránkach morálne neprimeraného obsahu) a ak k uvedenému prevzatému obsahu ako zdroj uvedie HTZ.


Spôsob prístupu k obsahu


Obsah uverejnený na týchto internetových stránkach je možné prehľadávať iba pomocou povolených metód informačnej technológie takým spôsobom a v takom množstve a miere, ako je to obvyklé pre fyzickú osobu Užívateľa. Akýkoľvek iný spôsob prehľadávania a/alebo používania obsahu, ktorým sa obchádzajú chránené systémy a aplikácie informačnej technológie alebo pri ktorom sa využívajú určité aplikácie alebo nástroje na simultánne preberanie množstva údajov, ktoré nie je obvyklé pre fyzickú osobu Užívateľa, predstavuje porušovanie autorských práv HTZ, za čo Užívateľ nesie primeranú hmotnú, trestnú alebo priestupkovú zodpovednosť.


Právo na zmenu obsahu


HTZ si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie (dočasné alebo trvalé) akéhokoľvek obsahu alebo služby na týchto internetových stránkach kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.


Odkazy na externý obsah


Tieto internetové stránky obsahujú aj informácie tretích osôb a/alebo odkazy na iný internetový obsah. HTZ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah na externých zdrojoch údajov, na ktoré môžu viesť odkazy z týchto internetových stránok, ani nenesie zodpovednosť, respektíve neodkazuje na spôsob a podmienky používania daného obsahu.


Zásady ochrany osobných údajov


HTZ rešpektuje súkromie Užívateľov týchto internetových stránok. Registračné údaje ani ostatné údaje o Užívateľovi nebudú poskytnuté na nahliadnutie tretej strane ani nebudú dostupné tretej strane okrem prípadov, ak je táto povinnosť upravená platnými predpismi.

HTZ môže legálne zhromažďovať určité údaje o Užívateľoch, ktoré získa pri používaní týchto internetových stránok. Takto získané údaje HTZ použije výlučne na zlepšenie funkčnosti týchto internetových stránok a ich obsahu, aby ho dodatočne priblížila a prispôsobila užívateľom.

HTZ sa zaväzuje, že bude v súlade s platnými predpismi chrániť súkromie Užívateľov týchto internetových stránok, s výnimkou porušenia týchto Podmienok používania alebo postupovania Užívateľa takým spôsobom, ktorý je v rozpore s predpismi.


Zaregistrovaní užívatelia


Pri registrácii na týchto internetových stránkach je Užívateľ povinný prejsť postupom registrácie, uviesť pravdivé údaje a zvoliť si užívateľské meno a heslo.

HTZ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zakázať používanie užívateľského účtu a/alebo jednej alebo viacerých služieb, na ktoré sa užívateľ zaregistroval, bez predchádzajúceho upozornenia alebo/a vysvetlenia.

HTZ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú zrušením užívateľského účtu alebo/a jednej alebo viacerých služieb, na ktoré sa Užívateľ zaregistroval, ako ani za škodu spôsobenú neoprávneným používaním užívateľského účtu tretími osobami.


Zmeny podmienok používania


HTZ si vyhradzuje právo na zmeny týchto Podmienok používania kedykoľvek a nenesie, ani nebude niesť zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z týchto zmien. Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť v deň
zverejnenia na týchto internetových stránkach.


Autori zverejnených fotografií


Park Prirode „Lastovsko Otočje“, Tzo Lastovo, Iva Frlan, Ana Morača, Slobodan Paparella, Tomislav Brandt, Tzg Dubrovnika, Tzo Dubrovačko-Neretvanske, Boris Kragić, Darko Dragojević, Tzo Vela Luka, Dorjan Dragojević, Romildo Vučetić, Huh Hoteli, Mladen Radolović, Marin Stulić, Dinko Denona, Marin Dejanović, Marija Dejanović, Solana Nin, Marin Stulić, Velid Jakupović, Rade Popadić, Ivana Burela, Marcelina, Grafički Studio Biograd, Klara Glavan, I. Pervan, D. Bačić, T. Tičić, Jelena Škoda, N. Tičić, Petar Sikirić, Ivica Šimurina, Marina „Dalmacija“-Panorama, Davor Torbarina, Andrija Karli, Mladen Radolović Mrlja, Josip Strmečki, Arhiva Np Paklenica, Šimun Cimerman, Marjana Marasović, Arhiv Tz Mjesta Ugljana, Ante Kolaronić, Stelio Kanjer, , Tzo Jasenice, Tz Zaton, V. Jakupović-Gricko, Grbin German, Stjepan Felber, Hotelske Fotografije, Ivan Balažević, Mario Hlača, Želimir Černelić, Sanjin Ilić, Valter Stojšić, Dino Lovrić, Federiko Sterle, Foto Luigi Lovran, Ana Slamek, Arhiva Tzo Lovran, Deam Miculinić, Željko Jerneić, Sergio Gobbo, Petar Trinajstić, Egon Hreljanović, Petar Kürschner, Domagoj Kunić, Miroslav Matejčić, Olympia Studio d.o.o.., Andrea Car, Tzg Cresa, Renco Kosinožić, Mladen Šćerbe , Veljka Spinčić-Rajko, Kristina Svetličić, Viktor Puljak, Vanja Sokol, Tzo Dugi Rat, Mirko Bojić, Ljudevit Blagec, Tzo Podstrana, Andrija Carli, Arhiva Tzo Podgora, Branka Brakalo, Arhiva Tz Sinj, Foto „Peđa“, Objava d.o.o., Zoran Alajbeg, Zlatko Sunka, Ante Mekinić, Neven Kulić, Tomislav Klarić Kukuz, Tzo Postira, Safet Hasanbegović, Tzg Stari Grad, Arhiv Tzg Kaštela, Robert Stanojević, Tzo Višnjan, Tz Vrsar, Igor Zirojević, Vladimir Bugarin, Studio „Stožer“ Pula, Tzg Buzeta, Zvonimir Tanocki, Ivica Janjić, Katica Šimunović Pauković, Foto Fokus, Darko Puharić, Jelica Piperković, Tz Vsž, Dražen Bota, Nikola Wolf, Krešimir Blažek, Darko Cugovački, Zdravko Mihevc, Željka Kolar, Milan Fuker, Vlasta Kliček, Marijan Ružman, Zoran Homen, Zlatko Štrfiček, Mirko Hanžeković, Miroslav Jakovov, Miroslav Arbutine, Miroslav Kiša, Miroslav Šantek, Željko Gašparović, Antonio Koran, Jasminka Bradašić, Ljiljana Siročić, Dalibor Hedela, Biljana Lončarić, Danko Dorić, Milan Kljajin, Tomislav Saić, Nikolina Tomić, Ivana Fodor, , Lareta Žubrinić, Sanja Fodor, Savo Petković, Damir Patek, Darko Žužak, Tzg Orahovica, Mihaela Glumac, Tzg Bjelovara, Michael Palijana, Ivica Ivesa, Tiskara „Grafodar“, Alena Rais, Lidija Premec, Miran Husak, Mario Jakšić, Kruno Posavec, Josip Naranđa, Reklamni Foto Studio D.O.O. Nedelišće, Ivan Horvat, Vesna Bunčić, Ivica Mataije, Tomislav Čanić, Ivan Stilinović, Milo Grivičić, Goran Šupera, Ivica Šubarić, Tzo Plitvička Jezera, Tzo Karlobag, Agencija Ma-Di, Dragutin Antinac, Zvonko Vugrinović, Dragutin Olvitz, Marin Tomić, Tzg Krapina, Tzo Krapinske Toplice, Zrinka Košić, Tzo Marija Bistrica, Foto-Video „Klik“ Marija Bistrica, Ihs, Ante Šimić, Milena Obratov, Darko Vučić, Marin Radić, Šime Strikomana, Melina Maras Lugović, Antun Pavičić, tzo Rakovica, Mira Špoljarić, Arhiv Tzg Velike Gorice, Markus Studio, D. Breitenfeld, Tomislav Rastić, Romeo Ibrišević, Tzg Sveta Nedjelja – Renata Čaržavec, Juraj Kopača, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Mladen Stipanović, Željka Egredžihja, Tzo Vrbnik, Tzo Kostrena, Petar Fabijan, Ivan Balažević, Marinko Jakovljević, Neno Anić, Tz Mtarkopalj, Nino Pleše, Tatjana Kušić, Stanislav Majetić, Foto Video „S“ Vrbovsko , Renco Kosinožić, Ivo Pervan, , Damir Fabijanić , Damil Kalogjera , Tješimir Marić , Mladen Radolović, Nino Marccuti , Andrija Carli , Damir Pačić , Sergio Gobbo , Juraj Kopač, Milan Babić, Lyra Zajmi, Dražen Bota , Dragutin Olvitz, Saša Pjanić, Petar Trinajstić, Romeo Ibrišević, Josip Madračević, Marijo Bandić, Ante Zubović, Miro Andrić, Mario Romulić, Marin Topić, Damir Rajle, Željko Krčadinac, Nenad Reberšak, Dalibor Nedela, Robert Rajtić, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Petar Fabijan, Zoran Alajbeg, Šime Strikoman, Predrag Mandić, Goran Vranić, Vesna Štajner, Vid Barac, www.visitrijeka.hr, Arhiva TZ Zadar, TZ Grada Kastva, Goran Šafarek, Boris Kačan, Mario Romulić & Dražen Stojčić, TZG Kaštela, Aleksandar Gospić, Ivan Čorić, Zlatko Subotičanec, TZ Jastrebarsko,Marko Kapitanović, TZO Primošten, TZO Pirovac, Branko Meić Sidić, TZ Vodice, TZG Šibenika, Lošinj Hotels&Villas, Ivo Šubić, Marin Majo Marasović, Luka Tambača, TZG Opatije, Boris Štajduhar, Braslav Karlić, TZO Jelsa, Anđela Šćepanović, TZ Pula, TZO Baška, TZ Poreč, Vedran Metelko, Željko Koprolčec, Domagoj Sever, Igor Šeler, Tihomir Gržinčić, TZO Rogoznica, Dinko Brozičević, TZG Senja, TZO Preko, Mereu Ernesto, TZG Labin, Dream division Split, TZG Biograd na Moru, TZO Lumbarda, Saša Halambek, Maistra d.d., Laguna Novigrad d.d, TZO Lovran, Jakov Đinđić, TZO Pakoštane, TZO Funtana, Marko Vrdoljak, TZG Zagreba, TZG Poreča, Hadria d.o.o., Mario Jelavić, Davorin Mance, Nikola Matić, Red Bull Media House, TZ Labin-Rabac, Dejan Hren, Goran Razić, Colours of Istria, Bojan Haron Markičević, Denis Stošić, Igor Čepurkovski, Mario Mihajlik, Zvonimiri Gerber, Goran Bekina, TZ grada Karlovca, Branko Hrkač, TZŽ Zadar, Goran Kovačević, Denis Peroš, Domagoj Blažević, TZG Osijek, Maja Muskic, Željko Karavida, Vladimir Ivanov, Damir Kvajo, Linden Tree Retreat & Ranch, Udruga Val kulture, TZ Imotski, TZ Šolta, Božidar Jelić, Nikolina Hrust, Marko Delbello Ocepek, Goran Telak, Ultra Europe Music Festival, TZ Vrlika, TZ Dugopolje, Dalmatia Explorer, TZ Sinj, Ilija Veselica, Predrag Uskoković, Ana Sović, Goran Jančić, Daniel Pavlinović, Filip Poštek

Ikony na mapách  - Map Icons Collection by Nicolas Mollet

 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies