Medzinárodný detský festival

Medzinárodný detský festival

to
Šibenik

Počas mesiacov jún a júl sa Šibenik stáva Mestom detí, oslavujúcim detskú fantáziu a tvorivosť. Aj tohto roku bude hostiteľom detí z celého sveta. Svoje ulice poskytne detskej tvorbe a takisto ako každý rok za posledné štyri desaťročia, pripomenie svojím návštevníkom, aký vzácny je svet detských hier, radosti a dobra.

 

Popri bohatej tradícii tohto mesta poznávacím znakom Šibeniku sú totiž deti ako aj tradičný Medzinárodný detský festival. Je to jedinečná kultúrna manifestácia svetových rozmerov, počas ktorej sa námestia mesta požičiavajú detskej tvorivosti a odovzdávajú rozvíjaniu všetkých umeleckých foriem detskej kreativity.

 

Festival sa realizuje v troch základných zložkách: prehliadke domácich a zahraničných detských súborov, časti zahrnujúcej tvorivé dielne programu, kde sa deti bezprostredne a verejne zapájajú do tvorivých činností a vzdelávacej časti, ktorou sa vo forme sympózia problematizujú otázky ako estetická výchova detí.

 

Pre tých, ktorí nikdy nezabúdajú na svoju detskú, hravú stránku, ale ešte viac pre tých, ktorí na ňu už úplne zabudli, by Šibenik počas týchto dvoch týždňov mal byť destináciou, ktorú nesmú obísť.