Oświadczenie o plikach cookie (Cookiepolicy)

Na tej stronie mogą Państwo określić, które pliki cookie są akceptowane, a które nie. Niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony i ich wyłączenie nie jest możliwe.

 

Informacje techniczne

Pliki cookie, które umożliwiają działanie strony. To niezbędne piki cookie, bez których strona nie może funkcjonować.

 

Marketing

Pliki cookie, używane przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną (HTZ), wykorzystywane są w celu poprawy komfortu korzystania ze strony. Zgadzając się na korzystanie z marketingowych plików cookie, zezwalają Państwo stronie na korzystanie z usług Google Analitics i Facebook pixel services i Twitter universal website tag i LinkedIn Insight Tag i Floodlight tag i Alexa Certify Code i MediaMath pixel services. Oznacza to, że będą używane pliki cookie, które wykorzystują usługę Google Analitics i Facebook pixel i Twitter universal website tag i LinkedIn Insight Tag i Floodlight tag i Alexa Certify Code i MediaMath pixel services.

 

 

Strona internetowa croatia.hr (dalej w tekście: witryna internetowa) została uruchomiona i jest redagowana przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną (dalej w tekście: HTZ).

 

Podczas pierwszego korzystania z witryny internetowej zakłada się, że zapoznali się Państwo w całości z niniejszymi warunkami, że są one zrozumiałe i akceptowane. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nimi, prosimy, aby nie korzystać z witryny internetowej i jej treści. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących Warunków użytkowania prosimy o kontakt na adres web@htz.hr.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyglądu i treści witryny internetowej oraz Warunków użytkowania, dlatego należy je okresowo sprawdzać, aby móc zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Zakładamy, że dalsze korzystanie z witryny internetowej oznacza, że akceptują Państwo wszystkie ewentualne zmiany.

 

Przedmiotowe warunki dotyczą kilku aspektów:

 

  1. Sposób użytkowania
  2. Prawa autorskie i pozostałe prawa własności intelektualnej
  3. Gwarancje i ograniczenie praw
  4. Pliki cookie
  5. Statystyka
  6. Linki
  7. Zmiany i wygaśnięcie ważności

 

1. Sposób użytkowania

Dozwolone użycie

Pobieranie, drukowanie i przegląd materiałów i treści z tego adresu jest wyłącznie do użytku osobistego. Zabrania się publicznego pokazywania, przekazywania, publikowania, modyfikowania, reprodukowania, rozpowszechniania, udziału w przekazie lub sprzedaży, wykonywania kopii, przesyłania i wszelkiego innego rodzaju wykorzystywania całej zawartości witryny internetowej lub jej części oraz wybierania i kompilacji tych treści bez wyraźnej pisemnej zgody Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej i innych właścicieli praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Jeśli takie zezwolenie zostanie udzielone, nie jest dozwolone usuwanie ani modyfikowanie istniejących danych dotyczących praw autorskich i/lub znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.

 

Wykorzystanie w celach komercyjnych

Zabrania się wykorzystywania witryny internetowej w celach handlowych, sprzedażowych oraz innych celach komercyjnych. Wszelkie publikowanie reklam lub zbieranie ofert usług bez pisemnej zgody Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej jest niedozwolone. Zakazuje się przesyłania i publikowania treści obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby lub nieprzyzwoitych lub w inny sposób niedopuszczalnych lub niezgodnych z prawem, a także tych, które naruszają jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek strony, a zwłaszcza treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe materiały. Użytkownicy biorą na siebie odpowiedzialność za wszelką szkodę, która może z tego wyniknąć. Chorwacka Wspólnota Turystyczna zachowuje prawo (nie jest to obowiązek) do usunięcia w części lub całości materiałów i treści publikowanych przez użytkowników w witrynie internetowej.

 

Przesyłanie treści i materiałów

Przesyłając treści i materiały (w tym między innymi sugestie, pomysły, rysunki) na ten adres, automatycznie przyznają Państwo (lub potwierdzają, że właściciel materiału wyraźnie na to zezwala) Chorwackiej Wspólnocie Turystycznej nieodwołalne, stałe i wyłączne prawa oraz licencję na korzystanie, dostosowywanie i modyfikowanie, dopasowywanie do innych dzieł, tłumaczeń, publikacji, transmisji i dystrybucji na całym świecie wyżej wymienionych materiałów w dowolnej formie oraz we wszystkich obecnie znanych i przyszłych mediach w dowolnym celu i bez opłat. Warunki niniejszej klauzuli będą nadal obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

 

 

2. Prawa autorskie i pozostałe prawa własności intelektualnej

Zawartość witryny internetowej jest chroniona prawami autorskimi, które należą do Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej lub są udostępnione Chorwackiej Wspólnocie Turystycznej, a autorami są osoby trzecie. HTZ jest właścicielem prawa autorskiego do redagowania, wyboru i dopasowywania zawartości witryny internetowej. Dodatkowo, witryna internetowa zawiera znaki towarowe, nazwiska osób i inne treści własności intelektualnych, które są w posiadaniu HTZ lub osób trzecich, a HTZ jest posiadaczem prawa do wykorzystania. Nie uważa się, że jakakolwiek treść w witrynie internetowej jest z przeznaczeniem nieograniczonego użytku – za jakiekolwiek wykorzystanie konieczny jest kontakt z Chorwacką Wspólnotą Turystyczną.

 

Zdjęcia i filmy

Wszystkie zdjęcia, obrazy, filmy, dane biograficzne osób i/lub inne materiały pojawiające się w witrynie internetowej pozostają wyłączną własnością HTZ. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się w witrynie internetowej należą do HTZ. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się podmiotom na wykorzystanie tych materiałów wyłącznie w celach promocyjnych, redakcyjnych i informacyjnych do publikacji w gazetach, czasopismach i mediach elektronicznych. Nie jest dozwolone wykorzystanie materiałów z witryny internetowej do innych celów. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony w powiązaniu ze sprzedażą lub oferowaniem produktów lub usług jakiegokolwiek rodzaju. Określone zezwolenie i sposób korzystania z witryny nie może być przenoszone, zlecane podwykonawcom ani cedowane, a wszelkie zamierzone i usiłowane przeniesienia, podwykonawstwo lub cesja są nieważne. Korzystając z materiałów z witryny internetowej, użytkownicy mediów zgadzają się w pełni przestrzegać określonych tutaj ograniczeń, warunków i wymagań.

 

 

3. Gwarancje i ograniczenie praw

HTZ dokłada wszelkich starań, aby dane opublikowane w witrynie internetowej były dokładne i aktualne, ale nie odpowiada za ich dokładność i kompletność, w szczególności w tej części, w której te dane są przyjęte ze strony serwisów publicznych lub baz danych lub dostarczane przez osoby trzecie, których zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie. HTZ nie gwarantuje, że witryna internetowa będzie zawsze dostępna i że będzie wolna od błędów lub wirusów. Każdy użytkownik wyraźnie akceptuje korzystanie z witryny internetowej na własną odpowiedzialność.

 

HTZ nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub naruszenia (w szczególności, ale nie wyłącznie szkody specjalne lub wynikowe), które mogą być rezultatem korzystania lub niemożności korzystania z jakiejkolwiek części witryny internetowej lub treści na niej opublikowanej lub opublikowanej przez innych użytkowników.

 

Podmioty medialne i pozostali użytkownicy, którzy korzystają z witryny internetowej wyraźnie zgadzają się zwolnić HTZ z wszelkich roszczeń, kosztów, szkody lub odpowiedzialności, wynikających z nieumyślnego korzystania z materiałów z witryny internetowej przez samego użytkownika, włączając w to wszelką bezpośrednią, pośrednią, przypadkową, specjalną lub wynikową szkodę.

 

Ponadto, HTZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność lub użyteczność danych, urządzeń, produktów lub procedur tu przedstawionych i nie gwarantuje, że korzystanie z informacji, urządzeń, produktów lub procedur nie będzie naruszać praw osobistych.

 

Ograniczenie prawa do reklamy

Wzmianka o jakimkolwiek konkretnym produkcie, procesie lub usłudze oznaczonej nazwą handlową, znakiem towarowym, nazwą producenta itp. niekoniecznie oznacza, że jest reklamowana, rekomendowana lub faworyzowana przez HTZ lub któregokolwiek z jej pracowników i dostawców.

 

Ograniczenie prawa do odnośników zewnętrznych

Pojawienie się zewnętrznych hiperłączy nie oznacza, że HTZ lub sponsorzy reklamują takie zewnętrzne strony internetowe lub informacje, produkty lub usługi, które są tam zawarte. HTZ ani żaden ze sponsorów i dostawców nie ma kontroli nad informacjami zawartymi w takich zewnętrznych witrynach. Zewnętrzne linki w witrynie internetowej są zgodne z polityką HTZ, która nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek powiązanej witryny otrzymanej z jej serwerów. Linki mogą zawierać odnośniki tekstowe, małe obrazy, ikony lub miniatury, które ilustrują link, a nie promują produkty lub usługi.

 

 

4. Ochrona danych osobowych, poufność, pliki cookie

Pliki cookie to miniaturowe pliki zapisywane w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej „zapamiętać” czynności lub ustawienia użytkownika z wcześniejszych wizyt, dzięki czemu można je zastosować automatycznie przy kolejnej wizycie. W ten sposób strona internetowa już „wie”, że Państwo byli tu wcześniej, a w niektórych przypadkach dostosowuje to, co widać na ekranie. Pliki cookie są najczęściej używane do zapamiętywania określonych preferencji użytkownika, aby pomóc we wprowadzaniu informacji, które zostały już wprowadzone podczas poprzednich wizyt, w celu zbierania danych analitycznych lub w celach promocyjnych. Strona internetowa www.croatia.hr korzysta z tzw. plików cookie - zestawu danych, który służy jako indywidualny, anonimowy identyfikator, wysyłany przez witrynę internetową do przeglądarki i zapisywany na Państwa komputerze. Pliki cookie są wykorzystywane w przypadku każdej funkcji witryny internetowej i zapewniają lepszą obsługę.

Pliki cookie możemy podzielić na tymczasowe (session cookies) i stałe (persistent cookies). Tymczasowe pliki cookie są zapisywane w pamięci komputera i automatycznie wykasowywane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Służą do uzyskiwania tymczasowych danych, takich jak na przykład stan koszyka w sklepie internetowym.

 

Stałe pliki cookie pozostaną zapisane na Państwa komputerze również po zamknięciu przeglądarki internetowej, lecz najczęściej jedynie na czas określony. Te pliki cookie wykorzystywane są w celu ułatwienia dostępu użytkownikom zarejestrowanym, zawierają dane takie jak: nazwa i hasło użytkownika, co pozwala na zapamiętanie ich podczas logowania, dzięki czemu nie ma potrzeby wpisywania nazwy użytkownika i hasła za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo witrynę internetową. Stałe pliki cookie mogą być zapisane w pamięci komputera maksymalnie przez 18 miesięcy.

 

Pliki cookie dzielimy jeszcze na pliki cookie własne i pliki cookie zewnętrzne. Własne pliki cookie pochodzą z witryny internetowej, na której Państwo teraz jesteście, podczas gdy zewnętrzne pliki cookie pochodzą z reklam lub zewnętrznych serwisów innych stron internetowych. Własne pliki cookie, oprócz prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, wykorzystywane są do monitorowania statystyk aktywności na stronie internetowej. Dane, które przy tej okazji są zbierane, zawierają adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej, języku, systemie operacyjnym i inne standardowe dane statystyczne, które gromadzone są i analizowane wyłącznie anonimowo i masowo. Z zewnętrznych plików cookie korzystają najczęściej portale ogłoszeniowe do analizy zachowania użytkowników na różnych stronach internetowych. Celem analizy jest profilowanie użytkowników według danych demograficznych, zainteresowań itp. - najczęściej wykorzystywane w celach reklamowych.

 

Jak faktycznie działają pliki cookie?

Pliki cookie zachowują informację w plikach tekstowych w postaci pary „klucza“ i „wartości“.

Na przykład, pliki cookie mogą zapisać język przeglądanej właśnie strony. Jeśli mowa o języku chorwackim, zapis najczęściej będzie wyglądał tak: language=hr.

 

Przy pierwszym wyborze języka, strona internetowa za pośrednictwem przeglądarki utworzy i zapisze plik cookie zawierający dane o języku. Następnie, przy każdej kolejnej wizycie, jeśli ten plik cookie nadal będzie istniał, strona będzie znała wybrany wcześniej język i pokaże treść w wybranym języku.

 

W czasie odwiedzin witryny internetowej, pliki cookie croatia.hr identyfikują parametry wyszukiwarki, ale nie samych użytkowników. W skrócie, pliki cookie z założenia nie mają nic złego na celu, nie są szkodliwe i nie przenoszą wirusów, a także zapewniają lepszą obsługę podczas przeglądania stron.

 

Jeśli nie zgadzają się Państwo na użycie plików cookie, można je łatwo usunąć (lub wyłączyć) na komputerze, korzystając z ustawień używanej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie jest dostępnych na stronach używanej przeglądarki lub na stronie www.allaboutcookies.org.

 

Ponieważ celem plików cookie jest poprawa i zwiększenie komfortu korzystania z naszej witryny internetowej i jej procesów w pełnym zakresie ich funkcjonalności, należy pamiętać, że wyłączenie lub usunięcie plików cookie może wyłączyć funkcje witryny lub spowodować, że będzie ona działać i wyglądać inaczej.

 

 

5. Statystyka

Strona internetowa www.croatia.hr wykorzystuje narzędzie Google Analytics, aby monitorować statystyki aktywności użytkowników. Aktywność użytkownika jest monitorowana w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, jak również aby ulepszać strony i poprawiać doświadczenia użytkownika. Google Analytics nie umożliwia identyfikacji użytkownika, mimo iż przetwarza niektóre dane prywatne, takie jak adres IP. Osiąga się to poprzez agregację danych oraz poprzez techniki ukrywania takie jak maskowanie adresu IP.

 

Aby zapewnić lepszą obsługę użytkowników i efektywne planowanie przyszłych działań, korzystamy z narzędzia Google Analytics Advertising Reporting Features, które zapewnia wgląd w dane o płci, wieku i zainteresowaniach użytkowników. Informacje te oparte są na plikach cookie stron trzecich, są również anonimowe i nie mogą być użyte do identyfikacji użytkowników.

Szczegółowe informacje o tej usłudze i używanych przez nią plikach cookie, jak również o prawie użytkownika do ograniczenia zakresu śledzenia jego aktywności, są dostępne na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

 

6. Linki

Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować, że wszelkie odnośniki na naszych stronach internetowych przekierowywały Państwa i/lub Państwa dziecko na strony internetowe o wartościowej treści, tzn. nie promujące negatywnych treści. Strony i adresy internetowe zmieniają się jednak szybko i nie zawsze możemy zagwarantować treść najwyższej jakości pod każdym adresem, na który Państwa przekierujemy.

 

 

7. Zmiany i zakończenie ważności warunków użytkowania

Chorwacka Wspólnota Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany lub wyłączenia  wszystkich lub którejkolwiek części tej witryny internetowej oraz warunków użytkowania w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie wraz z publikacją pod tym adresem lub po poinformowaniu użytkowników o nich. Warunki użytkowania są obowiązujące do momentu rozwiązania niniejszych warunków przez użytkownika lub HTZ. Państwa wypowiedzenie, możliwe w dowolnym momencie, oznacza zaprzestanie korzystania z witryny internetowej oraz wykasowanie wszystkich materiałów i treści pobranych i wykorzystywanych z tej witryny internetowej.