Salona

Salona

Centrum Dalmacji w czasach antycznych była Salona, zabytkowe miasto otoczone górami Kozjak i Mosor, przez które płynie rzeka Jadro. Świadczą o tym monumentalne mury z wieżami i bramami, forum ze świątyniami, teatr, pałac administratora, amfiteatr i jedyne w swoim rodzaju zabytki archidiecezji i wczesnochrześcijańskie kościoły na cmentarzach, gdzie pochowani są męczennicy z Salony (Manastirine, Kapljuč, Marusinac). 
Większość znalezionych przedmiotów z Salony znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Splicie. To miejsce w bezpośrednim pobliżu Splitu jest największym kompleksem zabytków antycznych w Chorwacji, odwiedza go wielu turystów w ciągu całego roku.

Kontakt

Solin
Dalmacja - Region Splitu