Dinara

Park Przyrody

Dinara

Najwyżej położony park w Chorwacji

Park Przyrody Dinara ma ogromne znaczenie dla Chorwacji, a także dla wszystkich zagranicznych miłośników przyrody, którzy go chętnie odwiedzają. Dzięki statusowi Parku Przyrody, Dinara w 2021 roku otrzymała optymalną ochronę, na którą zasługuje. Mowa o godnym pochwały posunięciu, pozwalającym na zachowanie harmonii pomiędzy ochroną zasobów naturalnych, a prowadzeniem licznych działalności.

 

W Parku Przyrody Dinara kładzie się nacisk na zachowanie oryginalnych walorów przyrodniczych, bogatej georóżnorodności, dzikich gatunków flory i fauny, endemitów i pełnej różnorodności siedlisk przyrodniczych. Są to siedliska wodne rzek Krka i Cetina, wraz z ich dopływami i mokradłami, masywy skalne i wąwozy, siedliska leśne i jaskinie, a także inne walory przyrodnicze, wywodzące się z wielowiekowej tradycji użytkowania tego obszaru przez człowieka.

 

Oznacza to, że na tym obszarze chronione są także półnaturalne siedliska, rodzime rasy i odmiany oraz bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne, które zachowane jest w licznych znaleziskach archeologicznych i stanowiskach kulturowo-historycznych.

 

Park Przyrody jest bardzo korzystną formą ochrony dużego obszaru i jako taki pozwala postrzegać kompleksowo metodę zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie masywu Dinara, oraz znaleźć optymalne rozwiązania w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych. Takie podejście sprzyja również wzmocnieniu form turystyczno-edukacyjnych na tym obszarze.

 

Park Przyrody Dinara umożliwia stworzenie wielu dodatkowych wartości, które przyczyniają się do poprawy życia i pracy społeczności lokalnej, na tym chronionym obszarze.