Królestwo zwierząt w Chorwacji

Królestwo zwierząt w Chorwacji

Specyficzne położenie Chorwacji między Europą, Azją i Afryką oraz korzystne cechy klimatyczne i hydrologiczne zaowocowały wyjątkową różnorodnością biologiczną i geograficzną oraz licznymi wspaniałymi krajobrazami. Rzadko który kraj może pochwalić się takim bogactwem na tak małym obszarze jak Chorwacja. Biolodzy badają naturę tego obszaru od dziesięcioleci, oceniając jej wartość i do tej pory odkryli i opisali ponad 40 000 gatunków i podgatunków zwierząt, od najmniejszych, prawie niewidocznych, do największych i wszystkim znanych, takich jak: wilk, niedźwiedź, jeleń itp.

 

Spośród znanych gatunków bardziej liczne są bezkręgowce (np. owady, pająki, skorupiaki) w porównaniu do kręgowców (np. ryb morskich, ryb słodkowodnych, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Z dumą możemy podkreślić, że spośród wszystkich ogółem odkrytych gatunków wiele z nich wstępuje tylko w Chorwacji, są to tzw. gatunki endemiczne, z których nasz kraj jest powszechnie znany na świecie.

Segio Gobbo

Ze względu na specyfikę siedliska i izolację populacji największy odsetek gatunków endemicznych „kryje się” w jaskiniowej, wyspowej faunie i/lub faunie rzek krasowych zlewiska adriatyckiego.

Ponieważ Chorwacja należy do bardzo złożonego systemu Gór Dynarskich, duża część jej powierzchni znajduje się pod krasem i jest pełna obiektów speleologicznych, dlatego fauna jaskiniowa jest jedną z największych i najciekawszych przyrodniczych cech Chorwacji.

 

W trakcie swoich badań wnikliwi biospeleolodzy regularnie odkrywają nowe gatunki, w tym dużą liczbę endemicznych i reliktowych taksonów, które plasują Chorwację w czołówce różnorodności fauny podziemnej w skali europejskiej i światowej.

 

Fauna bezkręgowców jest liczniejsza, ale słabiej zbadana i poznana niż fauna kręgowców. Wśród mięczaków wyróżnia się w Chorwacji duża liczba ślimaków lądowych i morskich. Przedstawicieli owadów, takich jak koniki polne, karaluchy, muchy, chrząszcze, korniki, motyle, a także pająki i stonogi można znaleźć we wszystkich siedliskach. Spośród owadów najwięcej uwagi przyciągają dzienne i nocne motyle, które dzięki kolorowym skrzydłom nadają łąkom szczególny urok.

 

Ssaki, najbardziej znana gromada zwierząt, do której należy również człowiek, jest bardzo różnorodna i obejmuje prawie 100 znanych gatunków, w większości autochtonicznych lub rodzimych, co znaczy, że od dawnych czasów zamieszkują na terenie Chorwacji.

Nenad Rebršak

Ten fakt plasuje Chorwację na czele krajów Europy pod względem różnorodności ssaków. Jesteśmy również dumni z tego, że cztery bardzo cenne europejskie drapieżniki (niedźwiedź, wilk, ryś, wydra) mieszkają w Chorwacji.

Większość tych znanych i charyzmatycznych zwierząt zamieszkuje tereny Gór Dynarskich. Pod ziemią i w formacjach jaskiniowych, z daleka od oczu obserwatorów znalazły swoje schronienie liczne gatunki nietoperzy.

Tylko jeden gatunek ssaka jest stale obecny w błękitnym Morzu Adriatyckim - butlonos zwyczajny, ale obserwowane są często również inne gatunki zwierząt z rzędu wielorybów.

W czasie spacerów na łonie natury, pierwszym co spostrzeżemy będą ptaki, których lot i śpiew kojarzą nam się z radością, pięknem przyrody i życia w ogóle. Chociaż niestety obserwujemy spadek liczebny ptaków, to bogactwo świata ptaków, ornitofauny, w Chorwacji jest nadal wysokie.

Domagoj Blažević

Czy wiesz, że znanych jest około 400 gatunków ptaków i że nasz kraj jest „przynętą” dla miłośników obserwacji ptaków z całego świata?

Chorwacja jest domem dla niektórych z najrzadszych gatunków ptaków, takich jak sęp płowy, gadożer zwyczajny, orzeł przedni, jastrząb, czapla siwa, warzęcha zwyczajna, uszatka zwyczajna, a liczne ptaki bagienne i migrujące w czasie swojego lotu do Afryki chętnie odpoczywają, tak jak wy, drodzy turyści, w Chorwacji. Dlatego zapraszamy, aby odwiedzić wiele interesujących miejsc, które są przygotowane do obserwacji ptaków i w ten sposób osobiście poznać ten rozśpiewany świat.

 

Chorwacja już dawno uznała potrzebę ochrony ptaków wodno-błotnych, dlatego wycieczka na cenione i chronione tereny mokradeł pozwala doświadczyć wyjątkowych obserwacji życia ptaków w ich naturalnym otoczeniu.

Domagoj Blažević

W Chorwacji rekordzistą jest Park Przyrody Kopački rit, mogący poszczycić się tym, że „oferuje zakwaterowanie i wyżywienie” dla około 285 gatunków ptaków, które tam gniazdują.

Wielu z was już słyszało szczególnie piękną historię wioski Čigoč i być może śledzicie liczne miłosne przygody i niedole jej mieszkańców, bocianów białych.

Bojan Haron Markičević

Mowa o europejskiej wiosce w Parku Przyrody Lonjsko polje, w którym mieszka więcej bocianów białych niż ludzi.

Chociaż stosunkowo zamknięte i niezbyt bogate w gatunki, tak jak ciepłe morza raf koralowych, piękne błękitne Morze Adriatyckie ma unikatową podwodną faunę.

Miro Andrić

W klarownych, czystych i ciepłych wodach Adriatyku znajduje schronienie kilka tysięcy gatunków bezkręgowców, takich jak parzydełkowce, głowonogi, gąbki, koralowce itp., kilkaset gatunków ryb, a także znacznie większych zwierząt z grupy wielorybów, które żyją tu stale lub czasowo.

Ogromna różnorodność gatunków zwierząt na niewielkim obszarze Chorwacji świadczy o wartości, a także o wysiłkach na rzecz zachowania dziedzictwa przyrody. Zwiedzając obszary chronione, które można określić jako hot spoty gatunków endemicznych, rzadkich i zagrożonych, otwieramy drzwi do niezapomnianych wrażeń związanych z doświadczeniem bogatej przyrody.