Matija Špelić

Przydatne informacje

Planujesz urlop w Chorwacji?

W takim wypadku następujące informacje mogą być przydatne.

Chorwacja w liczbach

Klimat

Przyjedź do Chorwacji i ciesz się trzema różnymi strefami klimatycznymi:  Na wybrzeżu przeważa przyjemny klimat śródziemnomorski klimat z dużą ilością słonecznych dni w roku. Lata są gorące i suche, a zimy łagodne i wilgotne.  Temperatury lekko spadają jeżeli wybierzemy się w kierunku wewnętrznej części, gdzie przeważa łagodny klimat kontynentalny.  Na wysokości powyżej 1200 metrów można poczuć świeże górskie powietrze, a w miesiącach letnich temperatura wynosi około 13 ºC.

 

Waluta

Chorwacja planuje przejść na euro, ale do tego czasu obowiązuje waluta narodowa, kuna chorwacka. Jedna kuna to 100 lip. Pieniądze można wymienić, w jakimkolwiek banku, kantorze, urzędzie pocztowym i w prawie wszystkich agencjach turystycznych, hotelach i na kempingach. W prawie wszystkich instytucjach i bankomatach można również płacić kartami kredytowymi, takimi jak Visa, MasterCard, American Express i Diners itd.

Converter

Enter the amount to convert

Darmowe Wi-Fi

Dni kiedy wyjazd oznaczał, że nikt nie może Cię znaleźć są już historią.

Dzięki 300 darmowym punktom dostępowym Wi-Fi ustawionym w całej Chorwacji,

teraz w prosty sposób możesz pozostać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi.

Dokumenty

podróży

 

Żeby odwiedzić Chorwację wiza nie stanowi problemu. W większości przypadków będzie potrzebny tylko ważny paszport. Jeżeli jesteś obywatelem UE, wystarczy dowód osobisty.

 

Chorwackie przepisy celne są w pełni zharmonizowane ze standardami UE.

Informacje o dokumentach podróży

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do misji dyplomatycznych i wydziałów konsularnych zagranicą lub sprawdzić je na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej:http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/

 

Informacje o przepisach celnych

Chorwackie przepisy celne są w pełni zharmonizowane z przepisami i standardami UE. Wartość przedmiotów nieprzeznaczonych do sprzedaży wwożonych do kraju dla celów osobistych i zwolnionych z opłat importowych ograniczona jest do 2200 kun, a w ruchu lotniczym i morskim do 3200 kun.

Walutę zagraniczną i krajową oraz czeki można bez ograniczeń wwozić i wywozić z kraju i mogą je wwozić lub wywozić cudzoziemcy i obywatele chorwaccy posiadający pobyt zagranicą. Wwóz i wywóz w kwocie 10 000,00 EURO lub więcej należy zgłosić urzędnikowi celnemu. Wartościowe przedmioty osobiste i pozostałe urządzenia techniczne również należy zgłosić przy przekraczaniu granicy urzędnikowi celnemu.

Każda osoba nieposiadająca stałego lub tymczasowego pobytu w Chorwacji ma prawo do zwrotu VAT za poszczególne produkty zakupione w Chorwacji za kwotę przekraczającą 740,00 kun. Prawo jest realizowane w terminie trzech miesięcy od dnia zakupu na podstawie wypełnionego formularza Tax Free, który poświadcza urzędnik celny przy wywozie zakupionych towarów. Cudzoziemcy muszą wnioskować o zwrot podatku w terminie sześciu miesięcy od wystawienia rachunku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zwrócić do Administracji Celnej pod adresem www.carina.gov.hr

 

Aleksandar Gospić

Zwierzęta domowe

Państwa zwierzęta domowe są również mile widziane w Chorwacji! Jeżeli chcecie

Państwo zabrać swojego czworonoga do Chorwacji, jedynym warunkiem jest

przejście prostego badania przed wjazdem do kraju. Podczas

badania zostanie sprawdzone, czy Państwa zwierzę 

posiada mikrochip, czy jest szczepione przeciwko

wściekliźnie i czy posiada paszport

lub zaświadczenie weterynaryjne.

Wwóz żywych zwierząt

Należy pamiętać o tym, że podczas całej podróży to Państwo odpowiadacie za swoje zwierzęta.

Przewóz zwierząt domowych przez granicę możliwy jest wyłącznie po przedłożeniu do wglądu zaświadczenia weterynaryjnego o dobrym stanie zdrowia zwierzęcia. Psy i koty muszą posiadać system identyfikacji (mikrochip). Przez przejścia graniczne zatwierdzone dla przewozu określonych zwierząt domowych można przewieźć maksymalnie pięć zwierząt, a wwóz większej liczby zwierząt możliwy jest wyłącznie przez przejścia graniczne z inspekcją weterynaryjną.

Podróż ze zwierzętami domowymi i odpowiedzialność

Przy wwozie zwierząt do Chorwacji Państwa obowiązkiem jest przestrzeganie wymaganych warunków. Należy sprawdzić, czy zwierzę zostało zaszczepione i czy szczepionka nie straciła ważności, czy wykonano test na przeciwciałą i czy zwierzę posiada ważny paszport lub zaświadczenie weterynaryjne. Jeżeli Państwa zwierzę nie spełnia wymienionych kryteriów, wwóz do Republiki Chorwacji może zostać uniemożliwiony, a zwierzę może zostać zawrócone do kraju pochodzenia lub poddane kwarantannie na zatwierdzonym przejściu granicznym. Właściciel ponosi wszelkie koszty wynikające z zastosowania wymienionych środków.

Zgodnie z warunkami weterynaryjnymi dla niekomercyjnego przewozu zwierząt domowych następujące gatunki uważane są za zwierzęta domowe: psy, koty, łasice (mustela putorius) z rodziny kun (mustelidae), bezkręgowce (poza pszczołami i rakami), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie gatunki ptaków (poza drobiem), gryzonie i króliki.

Maksymalna liczba zwierząt

Wwóz do pięciu zwierząt uważany jest za niekomercyjny. Urzędnik celny musi zidentyfikować zwierzęta na przejściu granicznym i sprawdzić ich dokumenty. Te zwierzęta nie będą uważane za towar i muszą być w towarzystwie właściciela lub osoby, którą właściciel upoważnił na cały czas podróży.

Warunki

Ogólne warunki dla wwozu psów, kotów, kun domowych (znanych również jako tchórz domowy, tchórz afrykański, łasica, tchórz domowy, łasica domowa lub łasica oswojona – mustela putorius) z krajów członkowskich UE i krajów o niskim ryzyku niebędących członkami UE:

 

  • zwierzęta muszą posiadać system identyfikacji (mikrochip). Jeżeli zwierzę posiada mikrochip, który nie jest zgodny ze standardem ISO 11784 lub 11785, właściciel musi udostępnić właściwy czytnik chipów. W każdym momencie musi być możliwe stwierdzenie nazwiska i adresu właściciela. Paszport lub zaświadczenie dla zwierzęcia, które jest wwożone wraz ze zwierzęciem, musi zawierać numer mikrochipu, który wydaje weterynarz.

  • zwierzę musi posiadać paszport lub zaświadczenie, które wystawia weterynarz upoważniony przez właściwy organ;

  • zwierzę musi być szczepione przeciwko wściekliźnie.

Zwierzęta z krajów UE i krajów niebędących członkami UE, które uważane są za kraje nieryzykowne, młodsze niż trzy miesiące i nie są szczepione, można wwieźć na terytorium Republiki Chorwacji, jeżeli właściciel lub osoba towarzysząca zwierzęciu posiada ważny paszport lub zaświadczenie, jeżeli zwierzęta żyją w tym samym miejscu od urodzenia i jeżeli nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogłyby spowodować ich zakażenie lub które podróżują z matką, od której są nadal zależne.

 

Psy, koty i członkowie gatunku kuny z krajów o wysokim ryzyku muszą spełnić następujące warunki:

  • muszą posiadać system identyfikacji (mikrochip).

  • muszą posiadać zaświadczenie wystawione przez oficjalnego weterynarza lub po ponownym wwozie, paszport (psy z Chorwacji);

  • muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie.

  • muszą przejść badanie neutralizacji przeciwciał w wysokości minimalnie 0,5 lJ/ml na próbce pobieranej przez uprawnionego weterynarza w uprawnionym laboratorium 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed wwozem. Lista upoważnionych instytucji znajduje się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.

  • Wymieniony okres trzech miesięcy nie jest stosowany w przypadku ponownego wwozu zwierząt domowych z Republiki Chorwacji, których paszport potwierdza, że pozytywny wynik testu na przeciwciała został zanotowany przed opuszczeniem Republiki Chorwacji przez zwierzę.

  • Zwierzęta wwiezione komercyjnie i wysłane jako przesyłka muszą przed wysyłką zostać zbadane przez weterynarza.

  • W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się zwrócić do Ministerstwa Rolnictwa – Departament Weterynarii. Tel. +385 1 6443 540. Strona internetowa: www.mps.hr

O Chorwacji

Powierzchnia Chorwacji wynosi 56 594 km2 z 31 479 km2 wód terytorialnych, na których można żeglować, pływać i nurkować.

 

Chorwacja zajmuje największą część wschodniego wybrzeża Adriatyku, części basenu Morza Śródziemnego, która najdalej wrzyna bsię w głąb lądu europejskiego. Wąski pas górski Dinara oddziela jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej, która rozciąga się od wschodnich zboczy Alp na północnym zachodzie do Dunaju na wschodzie, obejmując południową część urodzajnej Niziny Panońskiej.

 

A jeżeli piękno tych miejsc nie jest wystarczające, odkryjemy coś: woda z kranu jest pitna w całej Chorwacji.

Ivo Pervan