Ekomuzeum Mura

Ekomuzeum Mura

Ekomuzeum Mura to wyjątkowa mozaika bioróżnorodności znajdującaj się pod ochroną UNESCO i jednocześnie różnorodności tradycyjnych nauk, które kultywują mieszkańcy. To także miejsce etnologicznie zabarwionych imprez promy pływające po Murze, pływające młyny, tradycyjna architektura, historia i zbiory, które pokazują życie mieszkańców wsi.

Kontakt

Sveti Martin na Muri
Chorwacja Centralna