Bribir

Bribir

Znajduje się 14 kilometrów na północny zachód od Skradina. Osadnictwo istniało tu już w epoce brązu. W czasach panowania Šubićów zbudowano tu kościół św. Jana i klasztor Franciszkanów z kościołem Najświętszej Marii Panny, gdzie pochowany jest ban Šubić k jego rodzina. Bribir miał w średniowieczu znaczenie strategiczne, bowiem wraz z twierdzą Ostrovica strzegł ważnej drogi Knin - Zadar. Miejsce to jest zabytkiem kategorii „0” ze względu na ochronę zabytków archeologicznych.