Kamp odmorište Aquaterra

Kontakt

Šoderica bb
Legrad

Informacje podstawowe

Sučević, Dejan
Turistička zajednica područja - Središnja Podravina
Inne
Kemping zorganizowany
165

Baza zakwaterowania jest informacyjna i wskazuje ilość miejsc noclegowych w odstępie 24 godzin na podstawie danych z systemu eVisitor.

Chorwacka Wspólnota Turystyczna nie odpowiada za autentyczność danych i jeżeli zauważysz nieprawidłowości prosimy zwrócić się do lokalnej wspólnoty turystycznej ub poprawić swoje dane w systemie eVisitor.