Jesień w Vinkovcach

Jesień w Vinkovcach

to
Vinkovci

Vinkovacka Jesień odbywa się co roku we wrześniu i jednocześnie są początkiem pory roku, która najbardziej wynagradza mieszkańców Slawonii za ich ciężką pracę. Ten festiwal szybko zaczął łączyć wszystkich miłośników dziedzictwa kulturowego, dialektów i dawnych zwyczajów.

 

W ostatnich 50 latach istnienia Vinkovacka Jesień coraz bardziej wzbogacały się, i dlatego można ją uważać za jeden z najważniejszych festiwali tego rodzaju w całej Chorwacji. Dzięki temu festiwalowi próbuje się wyjaśnić zachowania ludu Slawonii, jego sens dla humoru i całego slawońskiego stylu życia. Kostiumy i scenografia są tematyczne i na pierwszy plan wychodzi piękno kształtów i kolorów strojów ludowych oraz dźwięków tambury i kobzy.