www.croatia.hr

Warunki używania stron internetowych




Postanowienia ogólne


Chorwacka Wspólnota Turystyczna (dalej: HTZ) jest posiadaczem prawa do kreowania i/lub publikowania treści i administrowania stronami internetowymi (portalem internetowym) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Ot-croatie.com, Visitacroacia.es, volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, crowine.com.hr, cro-wine.com.hr, crofood.com.hr, cro-food.com.hr, cro-food.com, crowine.eu, cro-wine.eu, crofood.eu, cro-food.eu.

Osoba używająca te strony internetowe (dalej: Użytkownik), używając je bezwarunkowo zgadza się na zastosowanie niniejszych Warunków używania i uważa się, że jest ona zdolna do przyjęcia Warunków używania i rozumie wszystkie ryzyka związane z używaniem tutaj opublikowanych i dostępnych treści.

Użytkowanie treści dostępnych na tych stronach internetowych (bez względu na to czy jest on dostępny dla któregokolwiek Użytkownika lub ma ograniczoną dostępność poprzez zastosowanie chronionych systemów i zastosowania technologii informatycznej) dozwolone jest wyłącznie w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach użytkowania.

Każde innego rodzaju wykorzystanie treści dostępnych na niniejszych stronach internetowych podlega odpowiedniej ochronie prawnej i zastosowaniu odpowiednich i dopuszczalnych przez prawo działań w stosunku do Użytkownika i/lub osoby trzeciej, która ma korzyści z takiego użytkowania dostępnej tutaj treści.


Opublikowane treści


Treścią opublikowaną i dostępną na niniejszych stronach internetowych jest tekst, grafika, znaki chronione, logotypy, fotografie, fonogramy, wideogramy i inne treści audiowizualne, aplikacje komputerowe i bazy danych, jak również wszystkie pozostałe materiały informacyjne i techniczne, bez względu na sposób prezentacji, publikacji lub ich dostępności dla Użytkownika.


Prawo własności intelektualnej


Treść opublikowana na niniejszych stronach internetowych chroniona jest przez przepisy prawa o własności intelektualnej i każde jej nieuprawnione wykorzystanie może być podstawą do wszczęcia postępowania o ochronę prawa w stosunku do Użytkownika przez HTZ lub trzecią osobę, która jest uprawnionym posiadaczem praw autorskich.


Charakter opublikowanej treści i odpowiedzialność HTZ


Treść dostępna i opublikowana za pośrednictwem niniejszych stron internetowych ma wyłącznie charakter informacyjny i pochodzi ze źródeł, które HTZ uważa za sprawdzone, bez żadnej gwarancji HTZ, jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnego lub przemilczanego, że jest ona prawdziwa, pełna i/lub właściwa do jakiegoś określonego celu lub określonego sposobu użytkowania. Wymienioną treść Użytkownik wykorzystuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i HTZ nie może być uważana za odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania lub interpretacji.


Sposób użytkowania treści


HTZ daje użytkownikowi, niezbywalne i niewyłączne pozwolenie do oglądania, drukowania, kopiowania lub innego sposobu użytkowania treści na niniejszych stronach internetowych, wyłącznie na swój osobisty i niekomercyjny użytek, względnie dla celów promocji Chorwacji jako kierunku turystycznego, pod warunkiem, że w taki sposób wykorzystywanej treści nie zmienia lub udoskonala w jakikolwiek sposób (włącznie z publikacją na stronach internetowych o treściach niemoralnych) i że przy wykorzystanej treści poda HTZ jako źródło oraz nazwisko autora tej treści.


Sposób dostępu do treści


Treść opublikowaną na niniejszych stronach internetowych można przeglądać stosując wyłącznie dopuszczalne metody technologii informatycznych, w taki sposób i w takich ilościach i mierze w jakiej jest to zwyczajowe dla osoby fizycznej Użytkownika. Każdy inny sposób przeszukiwania i/lub użytkowania treści, którym obchodzi się chronione systemy i aplikacje technologii informatycznej lub przy okazji którego używane są określone aplikacje lub narzędzia do jednoczesnego pobierania ilości danych, która nie jest zwyczajowa dla osoby fizycznej Użytkownika, jest złamaniem prawa chronionego HTZ, za co Użytkownik ponosi odpowiednią materialną lub karną odpowiedzialność.


Prawo do zmiany treści


HTZ zastrzega sobie prawo do zmiany, kasowania (tymczasowego i stałego) jakiejkolwiek treści na niniejszych stronach internetowych, bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym i w którymkolwiek momencie.


Powiązania z treściami zewnętrznymi


Niniejsze strony internetowe zawierają również informacje osób trzecich i/lub połączenia do innych treści internetowych. HTZ w ani jednym wypadku nie odpowiada za treści w zewnętrznych źródłach danych, do których mogą prowadzić powiązania z tych stron internetowych i nie odpowiada, względnie odsyła do sposobu i warunków użytkowania tych treści.


Ochrona prywatności


HTZ przestrzega prywatności swoich Użytkowników niniejszych stron internetowych. Dane z procesu rejestracji i pozostałe dane o Użytkowniku nie będą przekazywanie osobom trzecim do wglądu i nie będą dostępne dla osób trzecich, poza przypadkiem kiedy określony jest taki obowiązek przez przepisy prawa.

HTZ na podstawie przepisów może zbierać określone dane o Użytkownikach otrzymane w trakcie użytkowania niniejszych stron internetowych. W taki sposób zebrane dane HTZ wykorzystuje wyłącznie dla celów poprawy funkcjonalności niniejszych stron internetowych i ich treści w celu ich dodatkowego ukierunkowania i dostosowania do użytkowników.

HTZ zobowiązuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie chroniła prywatność Użytkowników niniejszych stron internetowych, poza przypadkami nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania lub postępowania Użytkownika w sposób, który jest niezgodny z przepisami.


Zarejestrowani użytkownicy


Rejestrując się na niniejszych stronach internetowych, Użytkownik ma obowiązek przejść przez procedurę rejestracji, podać prawdziwe dane i wybrać nazwę użytkownika i hasło.

HTZ zastrzega sobie prawo do anulowania lub wstrzymania możliwości używania konta użytkownika i/lub jednej lub kilku usług, dla których zarejestrowany jest użytkownik, bez wcześniejszego informowania i/lub wyjaśnienia.

HTZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przez anulowanie konta użytkownika i/lub jednej lub kilku usług, dla których Użytkownik jest zarejestrowany, jak również za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego użytkowania konta użytkownika przez osoby trzecie.


Zmiany warunków użytkowania


HTZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w którymkolwiek momencie i nie jest i nie będzie odpowiedzialna za ewentualne skutki wynikające z takich zmian. Wymienione zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji na niniejszych stronach internetowych.


Autorzy opublikowanych fotografiiv


Park Prirode „Lastovsko Otočje“, Tzo Lastovo, Iva Frlan, Ana Morača, Slobodan Paparella, Tomislav Brandt, Tzg Dubrovnika, Tzo Dubrovačko-Neretvanske, Boris Kragić, Darko Dragojević, Tzo Vela Luka, Dorjan Dragojević, Romildo Vučetić, Huh Hoteli, Mladen Radolović, Marin Stulić, Dinko Denona, Marin Dejanović, Marija Dejanović, Solana Nin, Marin Stulić, Velid Jakupović, Rade Popadić, Ivana Burela, Marcelina, Grafički Studio Biograd, Klara Glavan, I. Pervan, D. Bačić, T. Tičić, Jelena Škoda, N. Tičić, Petar Sikirić, Ivica Šimurina, Marina „Dalmacija“-Panorama, Davor Torbarina, Andrija Karli, Mladen Radolović Mrlja, Josip Strmečki, Arhiva Np Paklenica, Šimun Cimerman, Marjana Marasović, Arhiv Tz Mjesta Ugljana, Ante Kolaronić, Stelio Kanjer, , Tzo Jasenice, Tz Zaton, V. Jakupović-Gricko, Grbin German, Stjepan Felber, Hotelske Fotografije, Ivan Balažević, Mario Hlača, Želimir Černelić, Sanjin Ilić, Valter Stojšić, Dino Lovrić, Federiko Sterle, Foto Luigi Lovran, Ana Slamek, Arhiva Tzo Lovran, Deam Miculinić, Željko Jerneić, Sergio Gobbo, Petar Trinajstić, Egon Hreljanović, Petar Kürschner, Domagoj Kunić, Miroslav Matejčić, Olympia Studio d.o.o.., Andrea Car, Tzg Cresa, Renco Kosinožić, Mladen Šćerbe , Veljka Spinčić-Rajko, Kristina Svetličić, Viktor Puljak, Vanja Sokol, Tzo Dugi Rat, Mirko Bojić, Ljudevit Blagec, Tzo Podstrana, Andrija Carli, Arhiva Tzo Podgora, Branka Brakalo, Arhiva Tz Sinj, Foto „Peđa“, Objava d.o.o., Zoran Alajbeg, Zlatko Sunka, Ante Mekinić, Neven Kulić, Tomislav Klarić Kukuz, Tzo Postira, Safet Hasanbegović, Tzg Stari Grad, Arhiv Tzg Kaštela, Robert Stanojević, Tzo Višnjan, Tz Vrsar, Igor Zirojević, Vladimir Bugarin, Studio „Stožer“ Pula, Tzg Buzeta, Zvonimir Tanocki, Ivica Janjić, Katica Šimunović Pauković, Foto Fokus, Darko Puharić, Jelica Piperković, Tz Vsž, Dražen Bota, Nikola Wolf, Krešimir Blažek, Darko Cugovački, Zdravko Mihevc, Željka Kolar, Milan Fuker, Vlasta Kliček, Marijan Ružman, Zoran Homen, Zlatko Štrfiček, Mirko Hanžeković, Miroslav Jakovov, Miroslav Arbutine, Miroslav Kiša, Miroslav Šantek, Željko Gašparović, Antonio Koran, Jasminka Bradašić, Ljiljana Siročić, Dalibor Hedela, Biljana Lončarić, Danko Dorić, Milan Kljajin, Tomislav Saić, Nikolina Tomić, Ivana Fodor, , Lareta Žubrinić, Sanja Fodor, Savo Petković, Damir Patek, Darko Žužak, Tzg Orahovica, Mihaela Glumac, Tzg Bjelovara, Michael Palijana, Ivica Ivesa, Tiskara „Grafodar“, Alena Rais, Lidija Premec, Miran Husak, Mario Jakšić, Kruno Posavec, Josip Naranđa, Reklamni Foto Studio D.O.O. Nedelišće, Ivan Horvat, Vesna Bunčić, Ivica Mataije, Tomislav Čanić, Ivan Stilinović, Milo Grivičić, Goran Šupera, Ivica Šubarić, Tzo Plitvička Jezera, Tzo Karlobag, Agencija Ma-Di, Dragutin Antinac, Zvonko Vugrinović, Dragutin Olvitz, Marin Tomić, Tzg Krapina, Tzo Krapinske Toplice, Zrinka Košić, Tzo Marija Bistrica, Foto-Video „Klik“ Marija Bistrica, Ihs, Ante Šimić, Milena Obratov, Darko Vučić, Marin Radić, Šime Strikomana, Melina Maras Lugović, Antun Pavičić, tzo Rakovica, Mira Špoljarić, Arhiv Tzg Velike Gorice, Markus Studio, D. Breitenfeld, Tomislav Rastić, Romeo Ibrišević, Tzg Sveta Nedjelja – Renata Čaržavec, Juraj Kopača, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Mladen Stipanović, Željka Egredžihja, Tzo Vrbnik, Tzo Kostrena, Petar Fabijan, Ivan Balažević, Marinko Jakovljević, Neno Anić, Tz Mtarkopalj, Nino Pleše, Tatjana Kušić, Stanislav Majetić, Foto Video „S“ Vrbovsko , Renco Kosinožić, Ivo Pervan, , Damir Fabijanić , Damil Kalogjera , Tješimir Marić , Mladen Radolović, Nino Marccuti , Andrija Carli , Damir Pačić , Sergio Gobbo , Juraj Kopač, Milan Babić, Lyra Zajmi, Dražen Bota , Dragutin Olvitz, Saša Pjanić, Petar Trinajstić, Romeo Ibrišević, Josip Madračević, Marijo Bandić, Ante Zubović, Miro Andrić, Mario Romulić, Marin Topić, Damir Rajle, Željko Krčadinac, Nenad Reberšak, Dalibor Nedela, Robert Rajtić, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Petar Fabijan, Zoran Alajbeg, Šime Strikoman, Predrag Mandić, Goran Vranić, Vesna Štajner, Vid Barac, www.visitrijeka.hr, Arhiva TZ Zadar, TZ Grada Kastva, Goran Šafarek, Boris Kačan, Mario Romulić & Dražen Stojčić, TZG Kaštela, Aleksandar Gospić, Ivan Čorić, Zlatko Subotičanec, TZ Jastrebarsko,Marko Kapitanović, TZO Primošten, TZO Pirovac, Branko Meić Sidić, TZ Vodice, TZG Šibenika, Lošinj Hotels&Villas, Ivo Šubić, Marin Majo Marasović, Luka Tambača, TZG Opatije, Boris Štajduhar, Braslav Karlić, TZO Jelsa, Anđela Šćepanović, TZ Pula, TZO Baška, TZ Poreč, Vedran Metelko, Željko Koprolčec, Domagoj Sever, Igor Šeler, Tihomir Gržinčić, TZO Rogoznica, Dinko Brozičević, TZG Senja, TZO Preko, Mereu Ernesto, TZG Labin, Dream division Split, TZG Biograd na Moru, TZO Lumbarda, Saša Halambek, Maistra d.d., Laguna Novigrad d.d, TZO Lovran, Jakov Đinđić, TZO Pakoštane, TZO Funtana, Marko Vrdoljak, TZG Zagreba, TZG Poreča, Hadria d.o.o., Mario Jelavić, Davorin Mance, Nikola Matić, Red Bull Media House, TZ Labin-Rabac, Dejan Hren, Goran Razić, Colours of Istria, Bojan Haron Markičević, Denis Stošić, Igor Čepurkovski, Mario Mihajlik, Zvonimiri Gerber, Goran Bekina, TZ grada Karlovca, Branko Hrkač, TZŽ Zadar, Goran Kovačević, Denis Peroš, Domagoj Blažević, TZG Osijek, Maja Muskic, Željko Karavida, Vladimir Ivanov, Damir Kvajo, Linden Tree Retreat & Ranch, Udruga Val kulture, TZ Imotski, TZ Šolta, Božidar Jelić, Nikolina Hrust, Marko Delbello Ocepek, Goran Telak, Ultra Europe Music Festival, TZ Vrlika, TZ Dugopolje, Dalmatia Explorer, TZ Sinj, Ilija Veselica, Predrag Uskoković, Ana Sović, Goran Jančić, Daniel Pavlinović, Filip Poštek

Ikony na mapach  - Map Icons Collection by Nicolas Mollet

 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies