www.croatia.hr

Gebruiksvoorwaarden websites

Algemene bepalingen


Het Kroatisch Verkeersbureau (Hravatska turistička zajednica, in het vervolg: het HTZ) is de houder van het recht om content te creëren en/of te publiceren op en het beheer te voeren over de websites (internetportaal) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Ot-croatie.com, Visitacroacia.es, volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, crowine.com.hr, cro-wine.com.hr, crofood.com.hr, cro-food.com.hr, cro-food.com, crowine.eu, cro-wine.eu, crofood.eu, cro-food.eu.

De persoon die gebruik maakt van deze websites (in het vervolg: de Gebruiker), stemt door dat gebruik onvoorwaardelijk in met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt geacht in staat te zijn deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren en alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de hier gepubliceerde en beschikbare content te begrijpen.

Het gebruik van de content die beschikbaar is op deze websites (ongeacht of die content vrij beschikbaar is voor alle Gebruikers, of beperkt toegankelijk door de toepassing van een beveiligingssysteem en informatietechnologische toepassingen) is toegestaan op de manier en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle andersoortig gebruik van de content beschikbaar op deze websites is onderhavig aan de toepasselijke rechtsbescherming en de toepasselijke en gerechtelijk toegestane maatregelen richting de Gebruiker en/of een derde die voordeel heeft bij dergelijk gebruik van de hier beschikbare content.


De gepubliceerde content


Als content, die gepubliceerd wordt en toegankelijk is op deze websites, wordt beschouwd tekst, afbeeldingen, merken, logo’s, foto’s, audiobestanden, videobestanden en andere audiovisuele content, computerapplicaties en databases en al het overige informatieve of technische materiaal, ongeacht de manier van presenteren, publiceren, of de beschikbaarheid voor de Gebruiker.


Intellectueel eigendom


De content die op deze websites wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en elk ongeautoriseerd gebruik kan de aanleiding vormen tot het starten van een procedure ter bescherming deze rechten tegen de Gebruiker door het HTZ, of een derde die rechthebbende van de auteursrechten is.


Het karakter van de gepubliceerde informatie en de verantwoordelijkheid van het HTZ


De content die gepubliceerd wordt en beschikbaar is via deze websites heeft uitsluitend een informatief karakter en wordt verkregen uit bronnen die het HTZ betrouwbaar acht, zonder enige garantie van het HTZ van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, dat die content accuraat, tijdig, volledig en/of geschikt is voor een bepaald doel, of een bepaalde manier van gebruiken. Bovengenoemde content wordt door de Gebruiker uitsluitend op eigen risico gebruikt en het HTZ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook die ontstaat door het gebruik of de interpretatie daarvan.


De manier van gebruiken van de content


Het HTZ geeft de Gebruiker beperkte, onoverdraagbare en niet-exclusieve toestemming om de content op deze websites te bekijken, af te drukken, te kopiëren of op een andere manier te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, oftewel met het doel Kroatië te promoten als toeristische bestemming, onder voorwaarde dat hij de op die manier gedownloade content niet verandert of op enigerlei wijze ontsiert (waaronder valt het publiceren van moreel laakbare content op de websites) en dat hij bij de gedownloade content het HTZ als bron vermeldt evenals de naam van de auteur van bovengenoemde content.


De manier van benaderen van de content


De content die op deze websites wordt gepubliceerd kan slechts worden doorzocht door middel van toegestane informatietechnologische methodes, op een manier en in die hoeveelheid en mate die gebruikelijk is voor een natuurlijk persoon, zoals de Gebruiker. Elke andere manier van doorzoeken en/of gebruiken van de content waarmee de beveiligingssystemen en informatietechnologische toepassingen worden omzeild, of waarbij bepaalde toepassingen of tools worden gebruikt voor het gelijktijdig downloaden van hoeveelheden data die niet gebruikelijk zijn voor een natuurlijk persoon, zoals de Gebruiker, is een schending van het recht van het HTZ, waarvoor de Gebruiker de toepasselijke materiële of strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt.


Recht op verandering van content


Het HTZ behoudt zich het recht voor welke content of dienst dan ook op deze websites te veranderen of te verwijderen (tijdelijk of permanent), zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment.


Links naar externe content


Deze websites bevatten ook informatie van derden en/of links naar andere internetcontent. Het HTZ is in geen geval verantwoordelijk voor content uit externe gegevensbronnen, waar links vanaf deze websites naar kunnen doorlinken, noch draagt het verantwoordelijkheid voor, of verwijst het naar, de manier en gebruiksvoorwaarden van die content.


Privacy-beleid


Het HTZ respecteert de privacy van de Gebruikers van deze websites. Gegevens uit het registratieproces en andere gegevens over de Gebruiker zullen niet worden verstrekt aan derden, noch zullen ze beschikbaar zijn aan derden, tenzij er daartoe een verplichting bestaat in de toepasselijke regelgeving.

Het HTZ kan in overeenstemming met de wet bepaalde gegevens over de Gebruikers verzamelen, die verkregen worden tijdens het gebruik van deze websites. Op die manier verzamelde gegevens zullen door het HTZ uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de functionaliteit van deze websites en de content die daarop aanwezig is en dat gericht op en aangepast aan de gebruikers.

Het HTZ verplicht zich, in overeenstemming met de geldende regelgeving, om de privacy van de Gebruiker van deze websites te beschermen, behalve in het geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden of gedragingen van de Gebruiker die tegen de geldende regels ingaan.


Geregistreerde gebruikers


Om zich te registreren op deze websites, is de Gebruiker verplicht de registratieprocedure te doorlopen, de juiste gegevens in te voeren en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.

Het HTZ behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid gebruik te maken van het gebruikersaccount en/of een of meer diensten waarvoor de gebruiker geregistreerd is zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg in te trekken of in te perken.

Het HTZ draagt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het intrekken van het gebruikersaccount en/of een of meer diensten waarvoor de Gebruiker geregistreerd is, noch voor schade ontstaan uit ongeoorloofd gebruik van het gebruikersaccount door derden.


Verandering van gebruiksvoorwaarden


Het HTZ behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op welk moment dan ook aan te passen en is niet verantwoordelijk, noch zal dat in de toekomst zijn, voor mogelijke gevolgen die voortvloeien uit dergelijke wijzigingen. Genoemde wijzigingen worden van kracht op de dag van publicatie op deze websites.


Rechthebbenden op de gepubliceerde foto’s


Park Prirode „Lastovsko Otočje“, Tzo Lastovo, Iva Frlan, Ana Morača, Slobodan Paparella, Tomislav Brandt, Tzg Dubrovnika, Tzo Dubrovačko-Neretvanske, Boris Kragić, Darko Dragojević, Tzo Vela Luka, Dorjan Dragojević, Romildo Vučetić, Huh Hoteli, Mladen Radolović, Marin Stulić, Dinko Denona, Marin Dejanović, Marija Dejanović, Solana Nin, Marin Stulić, Velid Jakupović, Rade Popadić, Ivana Burela, Marcelina, Grafički Studio Biograd, Klara Glavan, I. Pervan, D. Bačić, T. Tičić, Jelena Škoda, N. Tičić, Petar Sikirić, Ivica Šimurina, Marina „Dalmacija“-Panorama, Davor Torbarina, Andrija Karli, Mladen Radolović Mrlja, Josip Strmečki, Arhiva Np Paklenica, Šimun Cimerman, Marjana Marasović, Arhiv Tz Mjesta Ugljana, Ante Kolaronić, Stelio Kanjer, , Tzo Jasenice, Tz Zaton, V. Jakupović-Gricko, Grbin German, Stjepan Felber, Hotelske Fotografije, Ivan Balažević, Mario Hlača, Želimir Černelić, Sanjin Ilić, Valter Stojšić, Dino Lovrić, Federiko Sterle, Foto Luigi Lovran, Ana Slamek, Arhiva Tzo Lovran, Deam Miculinić, Željko Jerneić, Sergio Gobbo, Petar Trinajstić, Egon Hreljanović, Petar Kürschner, Domagoj Kunić, Miroslav Matejčić, Olympia Studio d.o.o.., Andrea Car, Tzg Cresa, Renco Kosinožić, Mladen Šćerbe , Veljka Spinčić-Rajko, Kristina Svetličić, Viktor Puljak, Vanja Sokol, Tzo Dugi Rat, Mirko Bojić, Ljudevit Blagec, Tzo Podstrana, Andrija Carli, Arhiva Tzo Podgora, Branka Brakalo, Arhiva Tz Sinj, Foto „Peđa“, Objava d.o.o., Zoran Alajbeg, Zlatko Sunka, Ante Mekinić, Neven Kulić, Tomislav Klarić Kukuz, Tzo Postira, Safet Hasanbegović, Tzg Stari Grad, Arhiv Tzg Kaštela, Robert Stanojević, Tzo Višnjan, Tz Vrsar, Igor Zirojević, Vladimir Bugarin, Studio „Stožer“ Pula, Tzg Buzeta, Zvonimir Tanocki, Ivica Janjić, Katica Šimunović Pauković, Foto Fokus, Darko Puharić, Jelica Piperković, Tz Vsž, Dražen Bota, Nikola Wolf, Krešimir Blažek, Darko Cugovački, Zdravko Mihevc, Željka Kolar, Milan Fuker, Vlasta Kliček, Marijan Ružman, Zoran Homen, Zlatko Štrfiček, Mirko Hanžeković, Miroslav Jakovov, Miroslav Arbutine, Miroslav Kiša, Miroslav Šantek, Željko Gašparović, Antonio Koran, Jasminka Bradašić, Ljiljana Siročić, Dalibor Hedela, Biljana Lončarić, Danko Dorić, Milan Kljajin, Tomislav Saić, Nikolina Tomić, Ivana Fodor, , Lareta Žubrinić, Sanja Fodor, Savo Petković, Damir Patek, Darko Žužak, Tzg Orahovica, Mihaela Glumac, Tzg Bjelovara, Michael Palijana, Ivica Ivesa, Tiskara „Grafodar“, Alena Rais, Lidija Premec, Miran Husak, Mario Jakšić, Kruno Posavec, Josip Naranđa, Reklamni Foto Studio D.O.O. Nedelišće, Ivan Horvat, Vesna Bunčić, Ivica Mataije, Tomislav Čanić, Ivan Stilinović, Milo Grivičić, Goran Šupera, Ivica Šubarić, Tzo Plitvička Jezera, Tzo Karlobag, Agencija Ma-Di, Dragutin Antinac, Zvonko Vugrinović, Dragutin Olvitz, Marin Tomić, Tzg Krapina, Tzo Krapinske Toplice, Zrinka Košić, Tzo Marija Bistrica, Foto-Video „Klik“ Marija Bistrica, Ihs, Ante Šimić, Milena Obratov, Darko Vučić, Marin Radić, Šime Strikomana, Melina Maras Lugović, Antun Pavičić, tzo Rakovica, Mira Špoljarić, Arhiv Tzg Velike Gorice, Markus Studio, D. Breitenfeld, Tomislav Rastić, Romeo Ibrišević, Tzg Sveta Nedjelja – Renata Čaržavec, Juraj Kopača, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Mladen Stipanović, Željka Egredžihja, Tzo Vrbnik, Tzo Kostrena, Petar Fabijan, Ivan Balažević, Marinko Jakovljević, Neno Anić, Tz Mtarkopalj, Nino Pleše, Tatjana Kušić, Stanislav Majetić, Foto Video „S“ Vrbovsko , Renco Kosinožić, Ivo Pervan, , Damir Fabijanić , Damil Kalogjera , Tješimir Marić , Mladen Radolović, Nino Marccuti , Andrija Carli , Damir Pačić , Sergio Gobbo , Juraj Kopač, Milan Babić, Lyra Zajmi, Dražen Bota , Dragutin Olvitz, Saša Pjanić, Petar Trinajstić, Romeo Ibrišević, Josip Madračević, Marijo Bandić, Ante Zubović, Miro Andrić, Mario Romulić, Marin Topić, Damir Rajle, Željko Krčadinac, Nenad Reberšak, Dalibor Nedela, Robert Rajtić, Patrik Macek, Tomislav Šklopan, Petar Fabijan, Zoran Alajbeg, Šime Strikoman, Predrag Mandić, Goran Vranić, Vesna Štajner, Vid Barac, www.visitrijeka.hr, Arhiva TZ Zadar, TZ Grada Kastva, Goran Šafarek, Boris Kačan, Mario Romulić & Dražen Stojčić, TZG Kaštela, Aleksandar Gospić, Ivan Čorić, Zlatko Subotičanec, TZ Jastrebarsko,Marko Kapitanović, TZO Primošten, TZO Pirovac, Branko Meić Sidić, TZ Vodice, TZG Šibenika, Lošinj Hotels&Villas, Ivo Šubić, Marin Majo Marasović, Luka Tambača, TZG Opatije, Boris Štajduhar, Braslav Karlić, TZO Jelsa, Anđela Šćepanović, TZ Pula, TZO Baška, TZ Poreč, Vedran Metelko, Željko Koprolčec, Domagoj Sever, Igor Šeler, Tihomir Gržinčić, TZO Rogoznica, Dinko Brozičević, TZG Senja, TZO Preko, Mereu Ernesto, TZG Labin, Dream division Split, TZG Biograd na Moru, TZO Lumbarda, Saša Halambek, Maistra d.d., Laguna Novigrad d.d, TZO Lovran, Jakov Đinđić, TZO Pakoštane, TZO Funtana, Marko Vrdoljak, TZG Zagreba, TZG Poreča, Hadria d.o.o., Mario Jelavić, Davorin Mance, Nikola Matić, Red Bull Media House, TZ Labin-Rabac, Dejan Hren, Goran Razić, Colours of Istria, Bojan Haron Markičević, Denis Stošić, Igor Čepurkovski, Mario Mihajlik, Zvonimiri Gerber, Goran Bekina, TZ grada Karlovca, Branko Hrkač, TZŽ Zadar, Goran Kovačević, Denis Peroš, Domagoj Blažević, TZG Osijek, Maja Muskic, Željko Karavida, Vladimir Ivanov, Damir Kvajo, Linden Tree Retreat & Ranch, Udruga Val kulture, TZ Imotski, TZ Šolta, Božidar Jelić, Nikolina Hrust, Marko Delbello Ocepek, Goran Telak, Ultra Europe Music Festival, TZ Vrlika, TZ Dugopolje, Dalmatia Explorer, TZ Sinj, Ilija Veselica, Predrag Uskoković, Ana Sović, Goran Jančić, Daniel Pavlinović, Filip Poštek

Pictogrammen op de kaarten  - Map Icons Collection by Nicolas Mollet

 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies