WEBOLDAL Felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

 

A Horvát Idegenforgalmi Közösség/Hrvatska turistička zajednica (a továbbiakban: HTZ) jogosult a Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr (a továbbiakban: Weboldalak) üzemeltetésére, valamint az azokon megjelenő tartalmak létrehozására és/vagy megjelentetésére.

 

A Weboldalakat használó személy (a továbbiakban: Felhasználó) ezek használatával feltételek nélkül elfogadja jelen Felhasználási feltételek alkalmazását, és úgy tekintendő, hogy képes ezen Felhasználási feltételek elfogadására és megértette az itt megjelentetett és elérhető tartalom használatához kötődő összes kockázattal.

 

A Weboldalakon elérhető tartalom felhasználása (függetlenül attól, hogy a tartalom bármely Felhasználó számára elérhető vagy a védett rendszerek és információs technológiai applikációk alkalmazásával korlátozottan elérhető) kizárólag jelen Felhasználási feltételek által meghatározott módon és feltételekkel engedélyezett.

 

A Weboldalakon elérhető tartalom bármely másfajta felhasználása megfelelő jogi védelmet és az itt elérhető tartalom ilyen felhasználásából hasznot húzó Felhasználó és/vagy harmadik személy irányába foganatosított megfelelő és jogilag megengedett intézkedéseket von maga után.

 

Megjelentetett tartalom

 

A Weboldalakon megjelentetett és elérhető tartalomnak minősül(nek): a szöveg, a grafika, a védjegyek, a logók, a fényképek, a hanganyagok, video anyagok és más audiovizuális tartalom, számítógépes alkalmazások és adatbázisok, csakúgy, mint minden egyéb tájékoztató vagy műszaki anyagok; függetlenül a megjelenítés és a megjelentetés módjától vagy azok elérhetőségétől a Felhasználó számára.

 

Szellemi tulajdon joga

 

A Weboldalakon megjelentetett tartalom a szellemi tulajdonjogról szóló szabályzat védelme alatt áll, így annak bármely jogtalan felhasználása alapot teremthet ahhoz, hogy a HTZ vagy a szerzői joggal rendelkező harmadik fél a szellemi tulajdont védő eljárást indítson a Felhasználó ellen.

A HTZ a szerzői tartalom megjelentetésekor lehetővé teszi a tartalmat szerző, illetve a szellemi tulajdonjogra jogosult nevének feltüntetését, mégpedig költséghatékony vagy külön műszaki megoldások felhasználást nélkülöző, optimális módon.

 

A Weboldalak elérhetősége

 

A HTZ nem tudja garantálni a Weboldalak minden időben és minden fajta eszköz és böngésző, illetve minden kommunikációs hálózat útján történő elérését. Lehetséges, hogy a weboldalak ideiglenesen vagy hosszabb ideig, teljesen vagy részlegesen nem elérhetőek, műszaki vagy más természetű (karbantartás, hibák, nem elérhető kommunikációs hálózat, vis major, közigazgatási szervek döntése, stb.) okok miatt. A HTZ-t nem terheli felelősség a Weboldalak elérhetetlenségéből eredő bármely kárért. A HTZ bármikor végrehajthatja a Weboldalak változtatását, bármilyen módon és bármilyen formában, ami magában foglalja a vizuális arculat, dizájn és felépítés, a tartalomirányítási rendszer, illetve a Weboldalak működéséhez kötődő más alkalmazási megoldások módosítását.

 

A megjelentetett tartalom jellege és a HTZ felelőssége

 

A Weboldalakon megjelentetett és azokon hozzáférhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű és olyan forrásból származik, melyet a HTZ megbízhatónak tart, a HTZ bárminemű - kifejezett vagy hallgatólagos - garanciája nélkül arra vonatkozóan, hogy az a felhasználás valamely meghatározott céljához vagy meghatározott módjához pontos, időszerű, teljes körű és/vagy megfelelő lenne. Fenti tartalmat a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja és a HTZ nem tekinthető felelősnek a tartalom felhasználásából vagy értelmezéséből eredő bárminemű kárért.

A megjelenített tartalmak és információk semmi esetben sem képviselnek a megjelenített tartalmakhoz és információkhoz kötődő ajánlatot vagy kereskedelmi vagy bármely más ügyleti ajánlatra vonatkozó felhívást.

 

A tartalom felhasználásának módja és célja

 

A HTZ a Felhasználónak korlátozott, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad arra, hogy a Weboldalak tartalmát megtekintse, kinyomtassa, lemásolja vagy azt más módon felhasználja, kizárólag saját személyes és nem kereskedelmi célú használatra, illetve Horvátország, mint turisztikai desztináció promóciójának céljából, azzal a feltétellel, hogy az ily módon átvett tartalmat semmilyen módon nem módosítja vagy degradálja (ideértve az erkölcsileg illetlen tartalmú weboldalon történő megjelentetést), valamint, hogy az átvett tartalmat kísérően forrásként a HTZ-t, valamint az átvett tartalom szerzőjének a nevét feltünteti.

A tartalom felhasználásának bármely más módja vagy célja kizárólag a HTZ és/vagy a tartalom szerzői jogának más jogosultjának előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett, kizárólag azon személy által, aki az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta, s csakis a hozzájárulás által meghatározott módon és céllal.

 

A Weboldalakhoz és a megjelenített tartalomhoz történő hozzáférés módja

 

A Weboldalakhoz történő hozzáférés megfelelő számítógépes felszereléssel és internetes kapcsolattal bíró korlátlan számú személy számára lehetséges. A HTZ fenntartja a jogot, hogy meghatározott esetekben (karbantartás, hibák, nem elérhető kommunikációs hálózatok, vis major, közigazgatási szervek döntése, stb.) ideiglenesen vagy hosszabb ideig, teljesen vagy részlegesen korlátozza a Weboldalak egyes részeihez vagy egészéhez való hozzáférést, minden Felhasználó, egyes Felhasználók, vagy a Felhasználók egy csoportja részére. A fenti esetek bármelyikében a HTZ-t nem terheli felelősség a Weboldalak és a megjelentetett tartalmak korlátozott elérhetőségéből eredő bármely kárért.

A Weboldalakhoz és a tartalomhoz történő hozzáféréskor a Felhasználó köteles szabványos műszaki felszereléseket és a Weboldalakhoz történő hozzáférés szokványos standardjait és módjait használni.  A Weboldalakon megjelentetett tartalom csak az információs technológia engedélyezett módjainak alkalmazásával böngészhető, oly módon és olyan mennyiségben, ami egy természetes személy Felhasználó esetében szokványos. A tartalom bármely más böngészése és/vagy felhasználása, mellyel megkerülik az információs technológia védett rendszereit és alkalmazásait, illetve melynek alkalmával a természetes személy Felhasználó esetében nem szokványos mennyiségű adatok szimultán átvételét célzó applikációkat vagy eszközöket használnak, a HTZ védett jogának megsértését jelenti, melynek idevágó anyagi, büntetőjogi vagy szabálysértési felelőssége a Felhasználót terheli.

 

Harmadik félhez tartozó tartalom

 

A Weboldalak tartalmazhatnak harmadik félhez tartozó tartalmakat, úgy mint fórumok, képernyővédők, alkalmazások és egyebek, melyeket harmadik felek önállóan átvehetnek vagy létrehozhatnak.

A HTZ nem garantálja, hogy az effajta tartalom teljes mértékben mentes a harmadik felek jogaitól, különösképpen a szellemi tulajdon tekintetében.

Ezen okokból a HTZ-t nem vállal felelősséget azért a kárért, amely a Felhasználót harmadik felekhez tartozó tartalmak használata miatt bármely értelemben érheti, függetlenül attól, hogy a kár a harmadik felek követeléséből vagy az átvett tartalom nem megfelelő működéséből fakad.

 

 

A tartalom megváltoztatásának joga

 

A HTZ fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalak bármely tartalmát vagy funkcióját megváltoztassa vagy (ideiglenesen vagy véglegesen) megszüntesse, anélkül, hogy ezt köteles lenne előzetesen közölni, és teheti ezt bármikor, illetve nem tekinthető felelősnek az effajta cselekményekből eredő bármely kárért.

 

Külső tartalmakra mutató hivatkozások

 

Jelen Weboldalak harmadik személyekhez tartozó információkat és/vagy más internetes tartalmakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A HTZ semmilyen esetben sem felel azon külső forrásokon szereplő tartalomért, melyekhez jelen Weboldalakról mutathatnak a hivatkozások, se nem vállal felelősséget, illetve irányít ezen tartalmak felhasználási módjára és feltételeire.

A HTZ a külső tartalmak vagy az arra mutató hivatkozások megfelelő működését sem tudja garantálni és nem tekinthető felelősnek az ilyen tartalom vagy a tartalomhoz való hozzáférés használatából eredő bármely kárért. A Felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a Weboldalakon lévő hivatkozásokon keresztül kíván-e és milyen módon csatlakozni a külső tartalomhoz, önállóan vállal  felelősséget az ilyen cselekményekért és tudatában van ezen tartalmak átvételéből eredő következményeknek.

 

Személyes adatok védelme és felhasználói adatok gyűjtése

 

A HTZ tiszteletben tartja a Weboldalak saját Felhasználóinak személyes adatait. A Felhasználó regisztrációs, illetve más adatait nem adja ki betekintésre harmadig félnek, se nem teszi elérhetővé harmadik fél számára, kivéve, ha erre a hatályos szabályozás kötelezi.

 

A HTZ a törvénnyel összhangban a Weboldalak használatának folyamán kapott bizonyos adatokat gyűjthet a Felhasználóról. Az ily módon gyűjtött adatokat a HTZ elsődlegesen a Weboldalak és  tartalmaik működésének jobbítása céljából használja, hogy ezeket kiegészítésként a Felhasználókhoz irányítsa és igazítsa, illetve felhasználhatja őket más tevékenységekhez is, melyek magukban foglalják a horvát turizmus promócióját, illetve a HTZ feladatainak elvégzését, ami különlegesen magában foglalja, de nem korlátozódik a:

 

-        Felhasználói szokások és preferenciák elemzésének elkészítésére a piackutatás és a Weboldalak optimalizálása céljából (ideértve a harmadik fél, mint pl. a Google Analytics és mások eszközei által kapott elemzéseket is)

-        a Weboldalak új vagy másfajta műszaki megoldásokhoz vagy felhasználói szükségletekhez történő igazítására

-        az intuitivitás optimalizálására és a tartalom könnyebb használatára és a hozzáférésre

-        a felhasználói kérések remarketigjére, illetve a Felhasználó retargetingelésre a horvát turizmus promóciójának céljából.

 

A Felhasználó által végzett műveletekre vagy kéréseire vonatkozó egyes adatok összegyűjtése érdekében a HTZ külön kis adatbázisokat, ún. sütiket (cookies) használhat, melyek a Felhasználó számítógépére rögzülnek és meghatározott célok megvalósítását szolgálják. Ezzel összhangban a HTZ egy idevágó Sütihasználati szabályzatot (cookie policy) is megjelentet, melyet a Weboldalakon tesz közzé, s melyet a Felhasználó megfelelő módon megismerhet, amikor első ízben fér hozzá a sütikhez. A Sütihasználati szabályzat (cookie policy) ismerteti, hogy a HTZ milyen sütiket és milyen céllal használ, illetve felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy lehetősége van a sütik használatának elutasítására, illetve elfogadására, amivel beleegyezését adja a süti használat módjához és céljához, mely esetben a HTZ nem tekinthető felelősnek semmilyen kárért, amely a sütik oly módon és célból történő tárolásából és használatából ered, melyhez a Felhasználó a Sütihasználati szabályzat (cookie policy) elfogadásával beleegyezését adta.

A Sütihasználati szabályzat (cookie policy) jelen Felhasználási feltételektől külön kerül közzétételre, ám azok szerves részét képezi.

 

A Weboldalakhoz való hozzáférés során a HTZ ideiglenesen tárolhatja a Felhasználó IP címét. Az IP címek kizárólag a Weboldalak felhasználói tevékenységének (activity log) követése miatt tárolhatók és használhatók, a törvényi előírások vagy jelen Felhasználói feltételek megsértésének felfedése, törvénybe ütköző vagy más elfogadhatatlan cselekmények megállapítása céljából. Az IP címek és a felhasználói tevékenység követési adatai bármikor kiadhatóak a közigazgatás illetékes szervei részére, a Felhasználónak a törvényen alapuló bármilyen felelőssége megállapítása céljából. Az IP címek és a felhasználói tevékenység adatait ideiglenesen, maximum egy hónapig tárolják.

A HTZ kötelezi magát, hogy a hatályos előírásokkal és jelen Felhasználási feltételekkel összhangban fogja őrizni a Weboldalak Felhasználóinak személyes adatait, kivéve jelen Felhasználási feltételek megszegését, vagy a Felhasználónak a hatályos törvényi szabályozással ellentétes magatartását.

 

Letiltás joga (opting out)

 

Alapértelmezés szerint a Google Analytics nyomon követi a webhely látogatói által indított kereséseket, hogy olyan névtelen statisztikákat hozzon létre, amelyeket a felhasználói élmény javítására használnak fel.

Kiválaszthatja, hogy Önt ne kövesse nyomon (kikapcsolás). Ha meggondolja magát, kiválaszthatja azt az opciót, hogy újra nyomon kövesse Önt (bekapcsolás).


Ne kövess preferencia


A Ne kövess funkció a látogatók számára lehetővé teszi azon opció kikapcsolását, hogy a webhelyek bármely célból nyomon kövessék őket, beleértve az analitikus szolgáltatók, reklámhálózatok és közösségi platformok használatát. A Ne kövess opciók egy sor böngészőben elérhetők, beleértve: 

 

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opera

 

•    amennyiben böngészőjében engedélyezi a Ne kövess opciót, a Google Analytics tiszteletben tartja az Ön választását;
•    ha engedélyezte a Ne kövess opciót, nem fogja követni Önt. Ez kizárja az adatok gyűjtését és elemzését statisztikák készítéséhez honlapunkon; 
•    ha nem engedélyezte a Ne kövess opciót, de a kikapcsolás mellett dönt, a piwik_ignore süti tárolódik a böngészőjében. A Google Analytics nem követ nyomon egy látogatót sem, akinél piwik_ignore süti van eltárolva;
•    amennyiben böngészőjében letiltotta az összes sütit, mi továbbra is gyűjteni fogunk általános adatokat a keresésről (pl. honlapunk látogatóinak száma), de azok kevésbé lesznek pontosak és a látogatásait nem figyelik (a Piwik sütiket nincsenek használatban).
 

 

Regisztrált felhasználók

 

A HTZ egyes tartalmakhoz csak regisztrált Felhasználóknak biztosít hozzáférést. Ezen Weboldalakra történő regisztrálással a Felhasználó köteles elvégezni a regisztrációs eljárást, valós adatokat bevinni, valamint felhasználói nevet és jelszót megadni.

 

A HTZ fenntartja annak jogát, hogy előzetes bejelentés és/vagy magyarázat nélkül megszüntesse vagy megtagadja a felhasználói fiók és/vagy a Felhasználó által regisztrált egy vagy több funkció használatának lehetőségét.

 

A HTZ nem vállal felelősséget a felhasználói fiók és/vagy a Felhasználó által regisztrált egy vagy több funkció megszüntetéséből, illetve a felhasználói fiók harmadik személyek általi jogosulatlan használatából eredő kárért.

 

Érvényességi záradék

 

Ha jelen Felhasználási feltételek egyes rendelkezéseiről utólag derülne ki, hogy azok érvénytelenek, az nincs hatással jelen Felhasználási feltételek többi rendelkezésére, amelyek érvényesek maradnak.

 

Jogviták és irányadó jog

 

Felek jelen Felhasználási feltételekkel - ideértve annak keletkezését, tartalmát vagy megszűnését - kapcsolatos minden jogvitát békés úton szándékoznak megoldani, s ha ebbéli szándékuk nem vezet eredményre, a Zágrábi bíróság illetékességét ismerik el.

 

Jelen Felhasználási feltételek a horvát joggal összhangban kerültek összeállításra, illetve rájuk és a belőlük eredő jogvitákra a horvát jog alkalmazandó, a horvát jognak a harmadik jogra történő továbbutalásra (renvoi) vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül abban a részben, amelyben ezt a nemzetközi előírások lehetővé teszik.

 

Felhasználási feltételek módosítása

 

A HTZ fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor módosítsa, és nem vállal, se nem fog vállalni felelősséget az ilyen változtatásokból eredő esetleges következményekért. Ezen változások jelen Weboldalakon történő megjelenés napjával lépnek hatályba.