Régi várak a Krka folyó mentén
A Krka folyó mindig is fontos szerepet játszott az itt élő népek életében. Egykor ez a folyó jelentette a határvonalat a Liburna és a Delmata nevű illír törzsek között. A középkorban itt alakult ki az első horvát állam központja. Az újkorban pedig három birodalom is küzdött a területért: a Velencei Köztársaság, a Habsburg Monarchia és az Oszmán Birodalom.
 
A Krka folyó mentén számos középkori várrom található, amelyeket a 12. században épített Šubić és a Svačić nemzetségből származó Nelipić család. A Krka folyó volt a két birtok határa. A folyó jobb oldalán terült el a Šubić család birtoka. A család akkora hatalommal rendelkezett, hogy Velence közvetlenül folytatott tárgyalásokat.

A Šubić családhoz tartozott Bribir, Ostrovica, Čučevo (Trošenj), Rog, Uzdah-kula és Skradin vára is. Az utóbbi Pavao Šubić közbenjárása révén 1304-ban erődítményből (castrum) városi státusba lépett elő.
A Šubićok hatalma Pavao bán alatt volt a legnagyobb, amikor a család a teljes kontinentális Horvátországot, Dalmáciát és Boszniát ellenőrizte.


Bribir

Skradintól 14 kilométerre északnyugatra találhatók. A régészeti leletek azt bizonyítják, hogy a késő bronzkortól az ókoron és a középkoron át az újkorig folyamatosan éltek itt emberek. A Sveti Ivan-templom a Šubićok uralma alatt épült, csakúgy, mint a Sveta Marija-templom, ahol Šubić bán és családja sírja található. Bribir vára a középkorban stratégiai jelentőségű volt, mert – az ostrovicai erőd mellett – innét lehetett ellenőrizni a Knint és Zadart összekötő utat. A több régészeti és a történelmi réteg miatt a terület nulla kategóriás védelemmel rendelkezik.


Ostrovica

Először a 12. században említik. Két teljes évszázadon át a Šubić család uralma alatt áll, majd 1347-ben a horvát-magyar király fennhatósága alá kerül. A 16. században elfoglalták a törökök.

Uzdah – Kula

Ezt az erődöt a Skradin várát a környékbeli településekkel összekötő út ellenőrzése végett építette a Šubić család. Egészen 1512-ig a család tulajdonában volt, amíg el nem foglalták a törökök, akik börtönnek használták.

Rog

A Rogovo néven is ismert vár szintén a Rupe nevű falu területén helyezkedik el, a Roški-vízesés felett álló Kamičak nevű várral szemben. A vár maradványai ma már szinte kivehetetlenek, de Mate Pagan 16. századi térképén fel van tüntetve, mint a Visovactól fölfelé lévő, egymással szemben álló két erőd egyike.

Čučevo (Trošenj)

Régészetileg nincs feltárva. Építésének idejéről nem állnak rendelkezésre pontos adatok. Ma az egykori erődből a kör alakú bástya viszonylagos épségben megmaradt romjai, a magas várfalak egy része, és egyes lakóépületek nyomai láthatók. Az erődöt a Krka folyó kanyonjának a szélén emelték. A szemközti oldalon a Nelipić család által épített Nečven látható. A két várat egykor függőhíd kötötte össze, amelyet 1649-ben leromboltak. A területen különböző korokból (prehisztorikus kor, bronzkor, római kor) származó leleteket találtak.


Skradin (Scardona)

Elődje egy ókori Krka folyó menti erőd volt, amelyet a 7. században a horvátok felújítottak, és a Skradin névre keresztelték át. Bribirhez hasonlóan Skradin is a bribiri fejedelem (a Šubićok) tulajdona volt. A vár Pavao Šubić és családja kedvenc székhelye volt. Az 1322-es vereség hatására elveszti politikai és gazdasági erejét.

A Krka bal partján a 13. században egy másik nagy hatalmú család jelent meg, a Svačić nemzedékből származó Nelipićek, akik a miljevaci fennsíkon (a Šubić-birtokkal szemben) és a Čikola jobb partján építették fel váraikat. A Nelipić családhoz tartoztak a Krka bal partján sorakozó erődök (Nečven, Bogočin, Kamičak), valamint a Čikola jobb partján lévő Ključica és Gradina (Drniš).

Gradina (Drniš)

A középkorban, mészköves talajjal rendelkező, termékeny terület szélén építették. Az erőd lábánál aztán egy középkori falu épült ki, ami bizonyítja, hogy Drniš már a török hódítása (1522) előtt is már településként létezett.
A területen talált régészeti leletek a prehisztorikus korból, a késő vaskorból, az ókorból és a kora középkorból származnak.


Ključica

vagy Ključ vára a Čikola folyó feletti meredek, egyenetlen sziklaszirtre épült. Ez a vár különösen szilárd és erős volt. A terület stratégiai szempontból igen jelentős volt, mert innét az egész vidékre rá lehetett látni. Régészeti feltárásokat még nem végeztek, de azt tudjuk, hogy a Nelipićek a 14. század első felében építették a várat. A 16. század elején a várat elfoglalták a törökök. 1648-ban a törököket kiűzték, azóta a várat nem használják. Az itt felsoroltak közül ez a vár a legszebb, és ez van a legjobb állapotban is.


Kamičak (Ramica)

A Krka folyó partján, Miljevac (Brištane) területén fekszik. Csak a déli oldala felől közelíthető meg, és magából az épületből igen kevés maradt. Ez a vár arról nevezetes, hogy itt született Petar Svačić, az utolsó horvát király.

Bogočin (Tündérvár)

Ez a vár egy szakadék fölé magasodó sziklán áll (Bogatići-prominski). A vár stratégiai funkciója az Isztambuli-szoros és a hozzá tartozó átjáró ellenőrzése volt, amely a nép ajkán a Tündérhíd nevet kapta. A várhoz csak északkelet felől vezetett út, az épületbe pedig függőhídon lehetett bejutni. Az erődről nagyon kevés történelmi adat áll rendelkezésre. Az épület Pagan térképén (16. század) is fel van tüntetve. A közelben egy régi temető is található. Az erőd felé vezető út elején egy kőhalom található, rajta egy nagy kereszttel. A terület régészetileg nincs feltárva.

Nečven

Oklaj településtől 5 kilométerre található. A vár igencsak viharos történelemre tekinthet vissza. A Nelipićek építették, néhányszor gazdát cserélt, majd 1522-ben elfoglalták a törökök. A vár egészen 1688-ig török kézen maradt. A törökök üresen, romosan hagyják ott Nečvent.
Stjepan Sorić uszkokvezér 1647-ben lerombolta a függőhidat, amely összekötötte Nečvent a túlsó parttal, ahol a Šubićok Trošenj nevű vára magasodott.

Šibenik-Knin Megyei Idegenforgalmi Közösség
www.sibenikregion.hr

Skradin város
www.skradin.hr

Drniš város
www.drnis.hr
 
 

Cookie policy

In order to provide you the best experience of our site, and to make the site work properly, this site saves on your computer a small amount of information (cookies). By using the site www.croatia.hr, you agree to the use of cookies. By blocking cookies, you can still browse the site, but some of its functionality will not be available to you.

What is a cookie?

A cookie is information stored on your computer by the website you visit. Cookies allow the website to display information that is tailored to your needs. They usually store your settings and preferences for the website, such as preferred language, e-mail address or password. Later, when you re-open the same website, the browser sends back cookies that belong to this site.

Also, they make it possible for us to measure the number of visitors and sources of traffic on our website, and as a result, we are able to improve the performance of our site.

All the information collected by the cookies, is accumulated and stays anonymous. This information allows us to monitor the effectiveness of the websites and is not shared with any other parties.

All this information can be saved only if you enable it - websites cannot get access to the information that you have not given them, and they cannot access other data on your computer.

Disabling cookies

By turning off cookies, you decide whether you want to allow the storage of cookies on your computer. Cookies settings can be controlled and configurated in your web browser. If you disable cookies, you will not be able to use some of the functionality on our website.

More about cookies can be found here:

HTTP cookie
Cookies