Trsteno

Trsteno

Trsteno je najstariji uređeni renesansni perivoj u Dalmaciji (1502. god), danas jedini arboretum na cijelom obalnom dijelu Hrvatske. Bogat je egzotičnim biljem poput eukaliptusa i kamforovca. Dvije orijaške platane starije od 400 godina jedinstveni su primjerci te vrste u Europi. Sam perivoj krasi ljupka barokna fontana s figurama neptuna i nimfi.