Magdalena klinika za kardiovaskularne bolesti

Magdalena klinika za kardiovaskularne bolesti

Klinika Magdalena u okviru svoje djelatnosti pruža usluge koje obuhvaćaju prevenciju, kompletnu neinvazivnu i invazivnu dijagnostiku te perkutano i kirurško liječenje kardiovaskularnih bolesti. Osnovne odlike Magdalene jesu sveobuhvatnost u liječenju kardiovaskularnih bolesti, velik broj godišnjih dijagnostičkih i terapijskih postupaka uz minimalan broj komplikacija, skraćeno trajanje hospitalizacije, uvođenje novih medicinskih tehnologija u svakodnevnu praksu te stalna kontrola kvalitete što je potvrđeno platinastom razinom certifikacije akreditacijske kuće Accreditation Canada International te standardom ISO 15224 i ISO 9001.

Kontakt

Ljudevita Gaja 2
Krapinske Toplice
49217
Grad Zagreb
Središnja Hrvatska