Čipkarstvo u Hrvatskoj

Čipkarstvo u Hrvatskoj

Ako volite avanture i želite nešto više od uobičajenih turističkih tura, slijedite trag čipkarske niti, jer će vas ova zaštićena nematerijalna baština odvesti u tri predivna mjesta u kojima se njeguje čipkarstvo. Svako drugačije i posebno, a opet ih povezuje ista stvar – tanka čipka nastala filigranskim potezima vrijednih ruku generacija žena koje uz pomoć strpljenja i vještine oblikuju niti u prava mala umjetnička djela. U europskim kulturnim krugovima umijeće izrade čipke pripadalo je crkvenim redovima, dok su je kao luksuznu robu mogli sebi priuštiti samo imućniji društveni krugovi.

 

U Hrvatskoj je čipkarstvo tradicija koja je njegovana stoljećima napose u malim ruralnim sredinama, gdje su domaćice nitima isplele svoj trag u dugoj povijesti ove narodne umjetnosti. Čipkarstvo je u Hrvatskoj tijekom srednjeg vijeka počelo s pavlinima u Lepoglavi odnosno sa sestrama benediktinkama na otocima Pagu i Hvaru, gdje su u svojoj skromnoj adoraciji sestre izrađivale ukrase s najvećom predanošću. Prvotne čipke tako su ukrašavale vjerske prostore i uveličavale obrede, da bi potom postale dijelom crkvene, a kasnije i tradicijske odjeće i obuće, jer časne sestre nesebično su prenijele vještine pletenja niti čipke na običan puk, a tradicija čipkarstva našla je tako svoje mjesto u svakom domu, pa i onom austrijske carice Marije Terezije. Osim čipke iz Lepoglave koja je na glasu kao izrazito fina i raznovrsna, posebno je na cijeni ona paška, bogata u dekoracijama, ali i zbog činjenice da se plete tankim koncem.

 

Hvarska krije posebnu priču koju još uvijek brižno čuvaju sestre benediktinke, koje iz jedne bodljikave, ali rasprostranjene biljke kao što je agava mukotrpnim procesom izvlače niti i potom u molitvi i potpunoj predanosti stvaraju nevjerojatna djela i održavaju jedinstvenu svjetsku baštinu izloženu u njihovu malenom muzeju čipke. Nekad svojevrsna kućna relikvija, pletena čipka, ukras napravljen minuciozno od tisuća tankih niti, posljednjih je godina doživjela pravu renesansu kao istinski hrvatski suvenir koji na prelijep i jedinstven način čuva i predstavlja hrvatsku tradiciju čipkarstva.