Pazinska jama fascinirala je Dantea i Julesa Vernea, a oduševit će i vas

Pazinska jama fascinirala je Dantea i Julesa Vernea, a oduševit će i vas

Među više od dvije tisuće istarskih jama, ponora, špilja i pećina, iz jedne očigledno teče neka posebna kreativna energija. Čudesni prirodni fenomen smješten na samoj granici Sive i Crvene Istre u kojem najveća istarska rijeka ponornica Pazinčica nestaje u beskonačnom ponoru poznat pod nazivom Pazinska jama nadahnuo je brojne priznate pisce.

 

 

Jedan od najvećih svjetskih pjesnika Talijan Dante Alighieri navodno je u prvom pjevanju Božanstvene komedije dio posvećen ulazu u pakao „gdje svi koji ulaze moraju ostaviti svaku nadu” napisao inspiriran Pazinskom jamom koju je vidio tijekom posjeta Istri.

 

 

Otac znanstvene fantastike Jules Verne pak nikada nije boravio u Istri ili Pazinu, ali je radnju svojeg romana Mathias Sandorf dijelom smjestio u Pazinsku jamu i Limski kanal posluživši se detaljnim opisima putopisca Charlesa Yriartea i fotografijama koje je dobio od tadašnjeg gradonačelnika Pazina Giuseppea Cecha.

Julien Duval

O Pazinskoj jami ispričane su i brojne legende, a jedna je od najpoznatijih ona o divu banu Dragonji, po kojem je nazvana i istarska rijeka Dragonja.

Prema narodnim predajama, ovaj su čarobni hrvatski poluotok u davna vremena zajedno nastanjivali divovi i ljudi. Premda velik poput planine, div ban Dragonja bio je dobar, plemenit i uvijek na usluzi ljudima. Tako su ga jednom prilikom zamolili da u južnom dijelu Istre koji nije imao ni izvora ni potoka pomogne natopiti zemlju. Dobroćudni gorostas spremno je u svoj ogroman plug upregnuo volove i zaorao zemlju te stvorio brazdu od jezera do mora u kojoj je nastala rijeka Dragonja.

 

 

Ogromno je stvorenje uskoro zaoralo i drugu brazdu u kojoj je stvorena rijeka Mirna, nazvana po njegovoj ženi. Div je marljivo nastavio posao i krenuo orati treću brazdu, no nepristupačan teren pun krša i ponora nije mu dozvoljavao da plugom duboko prodre u zemlju. Kada je stigao do središta Istre i Pazina, sa zidina kaštela na njega se proderao kapetan koji je tvrdio kako div nije dobro odradio posao.

Pazinska jama ili Ne diraj diva dok radi

Ban Dragonja užasno se naljutio i volove potjerao nazad. U tom je trenutku voda krenula nedovršenom brazdom i stala puniti pazinsku kotlinu. Užasnuti ljudi u strahu od poplave stali su moliti diva da ih spasi od smrti.

Julien Duval

Moćni se ban Dragonja odluči smilovati jer je imao dobro srce te lupi svojom ogromnom nogom o tlo točno pokraj pazinskog kaštela. Od siline udarca uz strašan se huk u zemlji otvorila ogromna jama u koju je otekla sva voda, a Pazin je preživio sigurnu smrt.

Danas je djelo diva bana Dragonje moguće vidjeti u jedinstvenoj speleološkoj avanturi koja kreće od pazinskog kaštela u tajanstveno podzemlje Pazinske jame uz organizirane posjete prema najavi tijekom cijele godine. Ulazak u svijet Božanstvene komedije i mašte Julesa Vernea nikada nije bio uzbudljiviji.