Ivo Biočina

Vina

Hrvatska je podijeljena u četiri vinske regije

Bregovita Hrvatska jedna je od četiri hrvatske vinske regije, proteže se cijelim središnjim i sjeverozapadnim dijelom Hrvatske, a obuhvaća vinske položaje Međimurje, Zagorje, Prigorje, Plešivicu i Moslavinu.

Dalmacija ima neke od najljepših hrvatskih vinogradarskih položaja koji uključuju teško pristupačne i zahtjevne strmine, ali na kojima rastu najkvalitetniji primjerci vinove loze.

U Istri i na Kvarneru vinova loza uzgaja se još od antike, a danas je to područje veoma cijenjeno zbog kvalitetnih vina koja se ovdje proizvode.

Matija Šćulac

Vinsku regiju Slavonije i Podunavlja obilježavaju velika područja prekrivena vinogradima na kojima se proizvodi najveća količina vina u cijeloj državi, a sama tradicija uzgoja vinove loze seže još od rimskog doba.

Uzgoj vinove loze i proizvodnja pitkih i biranih vina višestoljetna su tradicija hrvatskih vinogradara, i u kontinentalnome dijelu Hrvatske i u Primorju i Dalmaciji.

Od crnih vina uz jadransku obalu i na otocima poznata su teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač i postup, a od bijelih malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i dr. U kontinentalnome dijelu poznati su rizling, graševina, burgundac, traminac i ostale sorte.

Vinske ceste

Osmišljene su tako da šetače vode kroz vinograde i u obilazak okolnih znamenitosti. 

Matija Šćulac

Na označenim putovima vinskih cesta nalaze se podrumi brojnih vinara i ugostiteljski objekti u kojima se posjetitelji mogu okrijepiti domaćim vinom i autohtonim specijalitetima.

Ivo Biočina

Croatia Feeds