Esplanade Zagreb Hotel

Halal turizam

u Hrvatskoj

Halal turizam u Hrvatskoj

Turizam u Hrvatskoj kroz godine se nametnuo kao najvažnija grana gospodarstva, no kako bi tako i ostalo, od iznimne je važnosti ići ukorak sa svjetskim trendovima i svakome gostu ponuditi sve ono što mu je potrebno kako bi se u našoj zemlji osjećao opušteno kao kod kuće. Halal turizam definitivno je jedan od njih. 

 

Riječ je o relativno novom obliku turističke ponude, a podrazumijeva da se turistima islamske vjeroispovijesti omoguće dva osnovna aspekta: konzumacija halal hrane u ugostiteljskim objektima te uvjeti za dostojno obavljanje vjerskih obreda u skladu sa standardima. Sama riječ halal na arapskom jeziku znači čisto ili dopušteno, a označava u islamu sve stvari i djela koja su prema islamskom zakonu dopuštena.

 

Koncept halal turizma nastao je prije šest godina, a s obzirom na iznimno brz rast uskoro bi mogao postati najrezistentniji oblik turizma te je nužno da brojne zemlje svoje usluge prilagode gostima koji uglavnom dolaze iz zemalja Arapskog zaljeva, Bliskog istoka te sjeverne Afrike. Hrvatska je u ovoj godini ostvarila rast broja turista iz ovih zemalja od čak 40 posto što samo govori u prilog tome koliko je važno da ugostitelji i hotelijeri prepoznaju važnost širenja ponude kad je halal turizam u pitanju, a kako bi svi gosti koji posjete našu zemlju mogli maksimalno uživati u svemu što ona nudi, pritom ne zanemarujući svoja vjerska uvjerenja, obveze i navike. U osnovi to podrazumijeva posebnu halal hranu koja se ne smije miješati s ostalom, što znači da je obvezno upotrebljavati i posebne noževe, posude, lonce, daske i ostali pribor za pripremu same hrane. U hotelskim sobama potrebno je da se nalazi prostirka za molitvu te Kuran, a u minibarovima valja u potpunosti izbaciti alkoholna pića.


No, halal turizam ima perspektivu ponuditi mnogo više od klasične ponude. Tako je uz wellness-turizam, u kojem je neophodno upotrebljavati posebnu kozmetiku koja odgovara uvjetima certifikata, posebno zanimljiv i onaj zdravstveni, a koji se polako ali sigurno otvara i prema istočnom tržištu. Budući da je omjer cijene i kvalitete zdravstvenih usluga u Hrvatskoj iznimno konkurentan u usporedbi sa mnogim drugim razvijenim zemljama, sve više gostiju u našu zemlju dolazi radi liječenja ili pak raznih estetskih zahvata i korekcija. Kad je riječ o ovoj grani halal turizma, isto je tako vrlo važno voditi računa o posebnoj prehrani, ali i mogućnosti razdvajanja ženskih i muških pacijenata, dok je kongresni halal turizam tek u začetcima te se procjenjuje da će u idućih pet godina rapidno rasti.

Esplanade Zagreb Hotel
Esplanade Zagreb Hotel

Ponuda halal hrane iz mjeseca u mjesec na sve je zavidnijoj razini. Brojni restorani odavno su osigurali halal certifikat, a i brojne tvornice, posebno one koje proizvode slatkiše, u svojoj ponudi nude i više od sto artikala koji zadovoljavaju kriterije halal certifikata.

 

U cijeloj se zemlji trenutačno halal certifikatom može pohvaliti 21 hotel te sedam turističkih agencija, a broj raste iz mjeseca u mjesec kako bi se apsolutno svaki gost koji posjeti našu zemlju osjećao zadovoljno.


Kako bi se certifikat dobio, nužno je svoju proizvodnju uskladiti sa zahtjevima halal standarda, koji utvrđuje zahtjeve i mjere koje se moraju poduzeti kako bi halal kvaliteta bila osigurana. Standardom se utvrđuje što je dopušteno, a što zabranjeno prema islamskim propisima, kako se vrši klanje halal životinja, kako se obilježavaju halal proizvodi, koji su aditivi halal, a koji nisu te kako se certificira i provjerava poštovanje odredaba standarda.

Esplanade Zagreb Hotel
Esplanade Zagreb Hotel

Halal turizam svakako je nešto što se ne bi smjelo zanemariti, a da Hrvatska ide ukorak sa svijetom, svjedoči i činjenica da je u studenome prošle godine upravo grad Opatija bio domaćin Svjetskog halal dana (engl. World Halal Day). Ovaj međunarodni kongres održan je povodom 100. godišnjice institucionalnog priznanja islama u Republici Hrvatskoj u organizaciji Centra za certificiranje halal kvalitete, jedine ovlaštene institucije Islamske zajednice u Hrvatskoj za certificiranje proizvoda i usluga (www.halal.hr), koji je pokrenuo projekt razvijanja halal turizma i promociju Republike Hrvatske kao nove halal friendlydestinacije. 

 

Mnogi ugostitelji, hotelijeri i nuditelji turističkih usluga općenito u Hrvatskoj prepoznali su vrijednost ovog oblika turizma te u svoje sustave kvalitete također pridodali i Halal standard. Nositelji halal certifikata u Hrvatskoj mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici: http://halal.hr/pruzatelji-usluga.