Dodaj u plan putovanja
Nacionalni park Plitvička jezera Nacionalni park  Plitvička jezera
Raspored
Opis