Varaždinske barokne večeri

Varaždinske barokne večeri

to

Već gotovo pet desetljeća barokna glazba opstaje u hrvatskoj baroknoj prijestolnici i bivšem glavnom gradu, Varaždinu. Varaždinske barokne večeri (VBV) se održavaju u jesen, uglavnom u crkvama i palačama, ali ne samo u Varaždinu – festival je prerastao granice grada od 1971. godine, kada je održano prvo trodnevno izdanje. Sada su Barokne večeri dvotjedni festival s tridesetak koncerata koje izvodi nekoliko stotina glazbenika ispred deset tisuća članova publike iz cijelog svijeta. Etablirao se kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe. Koncerti se sada održavaju uglavnom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali VBV je gostovao i u brojnim europskim zemljama. Odlučili smo da naš slogan bude „Varaždinske barokne večeri – više od glazbe“. Festival uključuje brojne popratne programe – od izložbe cvijeća u Starom gradu, predstavljanja knjiga, izložaba, do prigodnih gastronomskih događaja. Od prošle godine predstavili smo i nove sadržaje – rock-barok večeri i barokno pivo. Kroz kulturu izgradit ćemo nove mostove sa zemljom partnerom 49 Varaždinskih baroknih večeri – Švedskom.