Rijeka Advent

Rijeka Advent

to
Rijeka

Zadnjim danom studenog kreće i najčarobnije doba u godini, kada se cijeli grad pretvara u božićnu bajku. U studenom stiže novo i još blještavije izdanje Rijeka Adventa. Ovogodišnji Advent donosi nam brojne već poznate zabavne sadržaje te brojne novitete. Sve informacije i detaljni program ovogodišnjeg Adventa tijekom studenog možete pročitati na stranicama Rijeka Adventa www.RijekaAdvent.com.